EN

stomach {rzeczownik}

volume_up
Well my stomach -- it was my stomach I hated.
Mój brzuch -- to swojego brzucha nienawidziłam.
Brzuch mnie strasznie boli.
Stomach pains and changes in stools should be reported to a doctor.
Bóle brzucha i zmiany charakteru wypróżnień należy zgłaszać lekarzowi.
stomach (też: craw)
It is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zaleca się przyjmowanie preparatu Atripla na pusty żołądek, najlepiej przed snem.
BYETTA slows stomach emptying so food passes more slowly through your stomach.
BYETTA hamuje opróżnianie żołądka, co powoduje, że pokarm wolniej przechodzi przez żołądek.
It is recommended that STOCRIN be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zalecane jest, aby STOCRIN przyjmowany był na pusty żołądek, przed snem.

Przykłady użycia - "stomach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is recommended that Atripla be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zaleca się przyjmowanie preparatu Atripla na pusty żołądek, najlepiej przed snem.
EnglishIf you take it on an empty stomach, only half the amount of INTELENCE is absorbed.
Jeżeli zażywa się ją na pusty żołądek, tylko połowa leku INTELENCE jest wchłaniana.
Englishif you have difficulty in swallowing, or have a major stomach or intestinal disorder
w przypadku trudności z przełykaniem lub poważniejszego schorzenia żołądka lub jelit,
EnglishTreatment or prevention of duodenal or stomach ulcer in patients requiring continued NSAID
Leczenie lub zapobieganie chorobie wrzodowej dwunastnicy lub żołądka u pacjentów
Englishif you have or ever have had any problems with your digestive system, e. g. stomach ulcers
gdy obecnie występują lub kiedykolwiek u pacjenta występowały problemy dotyczące
EnglishIt is recommended that STOCRIN be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zalecane jest, aby STOCRIN przyjmowany był na pusty żołądek, przed snem.
EnglishIt is recommended that SUSTIVA be taken on an empty stomach, preferably at bedtime.
Zalecane jest, aby SUSTIVA przyjmowany był na pusty żołądek, przed snem.
Englishif you are being treated with medicines that affect your stomach acidity (see Taking other
jeśli pacjent jest leczony lekami wpływającymi na kwaśność soku żołądkowego (patrz
EnglishProton pump inhibitors reduce the amount of acid that your stomach makes.
Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu wydzielanego w żołądku.
EnglishThis can cause bleeding inside the body with very bad pain in the stomach area.
Mogą one spowodować krwotok wewnętrzny z bardzo silnym bólem brzucha.
Englishif you are currently taking products containing cisapride (used to treat stomach problems),
jeśli aktualnie przyjmuje się środki zawierające cyzapryd (stosowany w problemach
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol-CT, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
Englishyellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the
zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby
EnglishBYETTA slows stomach emptying so food passes more slowly through your stomach.
BYETTA hamuje opróżnianie żołądka, co powoduje, że pokarm wolniej przechodzi przez żołądek.
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol AbZ, the possibility of a malignant stomach tumour should
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
Englishthe diagnosis of ulcers of the duodenum or stomach and inflammation of the gullet due to
rozpoznanie choroby wrzodowej dwunastnicy lub żołądka oraz zapalenia przełyku powinno
Englisha stomach ulcer with Lansoprazol-ratiopharm, the possibility of a malignant stomach tumour
w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania
EnglishHigh potassium in the blood can cause stomach upset and diarrhoea.
Duże stężenie potasu we krwi może być przyczyną zaburzeń żołądkowych i biegunki.
Englishinflammation of the pancreas, stomach, lips or mouth, mouth sores, heartburn, retching,
stan zapalny trzustki, żołądka, warg lub jamy ustnej, ból w jamie ustnej, zgaga, odruchy
EnglishThis prevents the active substance being destroyed by the acid in the stomach.
Zapobiega to zniszczeniu substancji czynnej przez kwasy żołądkowe.

"stomach growl" - polskie tłumaczenie

stomach growl
Polish
  • warczenie żołądka
  • warczeć żołądka
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"stomach grumble" - polskie tłumaczenie

stomach grumble
Polish
  • narzekać na brzuch
  • żołądek narzekać
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "stomach":

stomach
stomach flu
upset stomach