EN

stolen {imiesłów czasu przeszłego}

volume_up
stolen
Mój [dokument] został skradziony.
This eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Ułatwiło to handel narkotykami, wymianę skradzionych towarów i handel ludźmi.
Cancel any lost or stolen credit cards immediately.
Należy natychmiast zastrzec wszystkie zgubione lub skradzione karty kredytowe.
stolen

Przykłady użycia - "stolen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNot a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
Nie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.
EnglishThis eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Ułatwiło to handel narkotykami, wymianę skradzionych towarów i handel ludźmi.
EnglishBecause you were stolen from us... and we needed a way to get you back.
Ponieważ zostałeś nam wykradziony... i musieliśmy znaleźć drogę żeby cię odzyskać.
EnglishIt's a sophisticated prototype stolen from the U. S. government.
To jest wysoce skomplikowany prototyp, wykradziony rządowi Stanów Zjednoczonych.
EnglishThe system contains data on missing persons, stolen goods and judicial proceedings.
System zawiera dane o zaginionych osobach, skradzionych towarach oraz dochodzeniach sądowych.
EnglishThere were claims of intimidation at the polling stations, of ballot boxes being stolen.
Padły skargi na zastraszanie wyborców w lokalach wyborczych, o kradzieży urn wyborczych.
EnglishThese are assorted items that I've stolen from Dad for our consumption this evening.
To są różne rzeczy, które ukradłam ojcu specjalnie na nasz wieczór.
EnglishIn the Carpathians or, for example, in Sajólád, 30-40% of the forests have already been stolen.
Na terenie Karpat na przykład, w Sajólád, skradziono już łącznie 30-40% lasów.
EnglishIn this country, if you receive stolen goods, are you not prosecuted?
W tym kraju, czy nie podlegasz karze, jeżeli przyjmujesz kradzione rzeczy?
EnglishLet them give back what they have stolen from our Istrian and Dalmatian refugees since 1947.
Niech Chorwaci zwrócą, co zagrabili naszym uchodźcom z Istrii i Dalmacji od 1947 roku.
EnglishIf it was any other product we would call it handling of stolen goods.
Gdyby chodziło o jakikolwiek inny produkt, nazwalibyśmy to handlem kradzionymi towarami.
EnglishImagine I said, "A weekend in Rome, a weekend in Paris, or having your car stolen?"
Wyobraźcie sobie, że powiem: " Weekend w Rzymie, weekend w Paryżu czy kradzież waszego samochodu?"
English(Laughter) But what if the option to have your car stolen was not exactly like this.
(Śmiech) Ale co jeśli opcja kradzieży waszego samochodu byłaby sformułowana w trochę inny sposób?
EnglishIs there any insurance in case my card is lost or stolen?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
EnglishI just learned recently: in South Africa, no white Volvos are stolen.
Niedawno dowiedziałem się, że w RPA nie kradnie się białych Volvo.
EnglishFar from being our shield and protection, EU directives have frequently stolen a march on the WTO.
Dyrektywy UE, dalekie od pełnienia roli naszej tarczy i ochrony, często wyprzedzały WTO.
EnglishAnd if it is lost or stolen, how can you prove you had a licence in your home country?
W przypadku zgubienia lub kradzieży, jak możesz wykazać, że wydano Ci prawo jazdy w kraju pochodzenia?
English(Laughter) It's a funny idea, because why would having your car stolen, in this set, influence anything?
(Śmiech) Śmieszny pomysł. ~~~ Jak kradzież samochodu mogłaby mieć wpływ na decyzję ?
EnglishCancel any lost or stolen credit cards immediately.
Należy natychmiast zastrzec wszystkie zgubione lub skradzione karty kredytowe.
EnglishIn some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
W niektórych miejscach lasy są podpalane, w innych niszczone lub wręcz po prostu kradzione.

"stolen goods" - polskie tłumaczenie

stolen goods
Polish
  • skradzione towary
  • skradzionych towarów
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Pozostałe hasła