"to stoke" po polsku

EN

"to stoke" - polskie tłumaczenie

PL

"stok" - angielskie tłumaczenie

EN to stoke
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to stoke
to stoke
to stoke

2. "enthusiasm, interest, anger", przenośny

to stoke (też: to envenom, to fuel, to whip up, to whet)
volume_up
podsycać {czas. ndk}
Instead of stoking up right-wing populism, we should be working as Europeans to put the necessary legislation in place.
Zamiast podsycać prawicowy populizm, powinniśmy pracować, jako Europejczycy, nad wprowadzeniem potrzebnego prawodawstwa.
Unfortunately, Shi'ite extremists, inspired and supported by Iran, continue to stoke sectarian tensions and spread propaganda against the government and the king.
Niestety, ekstremiści szyiccy, inspirowani i popierani przez Iran, w dalszym ciągu podsycają napięcia na tle wyznaniowym i szerzą propagandę przeciwko rządowi i królowi.
If there is real evidence that the Romanian Security Service has stoked violence, then that should be subject to scrutiny by the international community.
Istnieją rzeczowe dowody na podsycanie przemocy przez rumuńskie służby bezpieczeństwa - wspólnota międzynarodowa powinna przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie.

Przykłady użycia - "to stoke" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt constitutes a shameless attempt to stoke divisions and a violation of China's territorial integrity.
Stanowi bezwstydną próbę podsycenia podziałów i naruszenia integralności terytorialnej Chin.
EnglishThe protests were ignited by the problems that most often stoke social discontent - poverty, despair and the arrogance of the authorities.
Zapalnikami protestu były te zjawiska, które najczęściej detonują społeczne niezadowolenie - bieda, beznadzieja i arogancja władzy.
EnglishMany on the far right of this Parliament fear an effective European Union because it will diminish their ability to stoke up fear at a national level.
Wielu posłów z prawej strony tej Izby obawia się skuteczniejszej Unii Europejskiej, ponieważ ograniczy ich możliwość podsycania strachu na poziomie narodowym.
EnglishUnfortunately, Shi'ite extremists, inspired and supported by Iran, continue to stoke sectarian tensions and spread propaganda against the government and the king.
Niestety, ekstremiści szyiccy, inspirowani i popierani przez Iran, w dalszym ciągu podsycają napięcia na tle wyznaniowym i szerzą propagandę przeciwko rządowi i królowi.
EnglishOn a visit to the Michelin factory in Stoke-on-Trent, management and trades unions explained to me their support for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund.
Podczas mojej wizyty w fabryce Michelina w Stoke-on-Trent kierownictwo i związki zawodowe wyjaśniły mi swoje poparcie dla mobilizacji Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.