"stipulation" po polsku

EN

"stipulation" - polskie tłumaczenie

EN stipulation
volume_up
{rzeczownik}

Promoting democracy therefore raises fundamental issues linked to the intelligent stipulation of conditions.
Promowanie demokracji rodzi zatem podstawowe problemy powiązane z inteligentnym określaniem warunków.
A new definition of healthy eating has been initiated; one of the stipulations is that healthy eating is possible only with organic produce.
Wprowadzono nową definicję zdrowego odżywiania się, a jednym z jego warunków jest odżywianie się wyłącznie produktami organicznymi.
I support the rapporteur's stipulation that space should not become weaponised.
Popieram zastrzeżenie sprawozdawcy, że nie powinno dojść do militaryzacji przestrzeni kosmicznej.
Here in the European Parliament we obviously support the reforms within the UN, with one stipulation, Commissioner.
W Parlamencie Europejskim oczywiście popieramy reformy w ramach ONZ, ale mamy panie komisarzu jedno zastrzeżenie.

Synonimy (angielski) dla "stipulation":

stipulation

Przykłady użycia - "stipulation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishthe stipulation that a European private company really is active across borders.
stwierdzenie, że europejska spółka prywatna w rzeczywistości funkcjonuje w kontekście transgranicznym.
EnglishI also support the stipulation of consumption limits - but these must be realistic limits.
Popieram także określenie wartości granicznych zużycia paliwa, ale muszą być one realistyczne.
EnglishThe stipulation should not be 'You can do everything, except ...'.
Przepisy nie mogą stanowić, że "można robić wszystko oprócz...”.
EnglishPromoting democracy therefore raises fundamental issues linked to the intelligent stipulation of conditions.
Promowanie demokracji rodzi zatem podstawowe problemy powiązane z inteligentnym określaniem warunków.
EnglishThat paragraph has the nature of a stipulation which would appear to be necessary, in view of the previously defined budget priorities.
Postanowienie to ma charakter zastrzeżenia, które wydaje się być konieczne ze względu na wcześniej zdefiniowane priorytety budżetu.
EnglishThis stipulation of the Rules of Procedure is certainly imperative for the European Parliament, but not for a properly appointed commissioner.
Ten zapis regulaminu niewątpliwie obowiązuje Parlament Europejski, ale nie obowiązuje należycie mianowanego komisarza. Art. 214 ust.
EnglishThe directive does stipulate that Member States must carry out random tests, but I fear that this stipulation is too noncommittal.
W dyrektywie wprawdzie został przewidziany obowiązek przeprowadzania przez państwa członkowskie losowych testów, ale w moim przekonaniu jest on niejednoznaczny.
EnglishNowhere in the text, Mr Schwab, is there a stipulation on this Internal Market Test, and I would suggest that you need to read the text more closely.
Panie pośle Schwab! Nigdzie w sprawozdaniu nie ma wzmianki o tym kryterium rynku wewnętrznego i wydaje mi się, że powinien pan przeczytać to sprawozdanie z większą uwagą.
EnglishI also consider the explicit stipulation of the possibility to object to the delegated act within the period of two months from the date of notification a substantial asset for Parliament.
Przyznanie wprost możliwości sprzeciwu wobec aktu delegowanego w okresie dwóch miesięcy od daty jego notyfikacji uważam za istotną korzyść dla Parlamentu.