"steer" po polsku

EN

"steer" - polskie tłumaczenie

volume_up
steer {rzecz.}
PL

"ster" - angielskie tłumaczenie

EN steer
volume_up
{rzeczownik}

1. Zoologia

steer

Synonimy (angielski) dla "steer":

steer

Synonimy (polski) dla "ster":

ster

Przykłady użycia - "steer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is also intended to steer efforts by the Member States in the right direction.
Mają one także na celu skierowanie działań państw członkowskich we właściwym kierunku.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
Później próbowaliśmy wyciągów teraz potrafimy prowadzić owady do różnych miejsc!
EnglishNow we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Teraz musimy doprowadzić do obniżenia stóp procentowych, żeby złagodzić recesję.
EnglishIt is possible for implementation to steer the Treaty in a different direction and we certainly do not want that.
Wszystko może też pójść w zupełnie innym kierunku, a tego na pewno nie chcemy.
EnglishIt is not a European revolution that we would be able to steer.
To nie jest rewolucja europejska, którą moglibyśmy kierować.
EnglishThe outcome of this consultation will steer the Commission's planning for the future legislative proposal.
Wyniki tych konsultacji ukierunkują planowanie przez Komisję przyszłego wniosku legislacyjnego.
EnglishIf you're coming into a curve like this... and you start to skid... you have to steer into the skid.
Jeżeli przychodzisz do zakrętu w ten sposób... i zaczynasz poślizg... musisz się wysterować w poślizg.
EnglishConsequently, we are now bound to steer the process to its conclusion.
Musimy jednak doprowadzić ten proces do końca.
EnglishSteer into it like this until you come out of it here.
Skręć w niego w ten sposób, aż wyjdziesz z niego tutaj.
EnglishThe conclusions, of course, will also be of great help to me, in providing me with a clear steer for the months to come.
Konkluzje te przysłużyły się również bardzo mocno mnie samej, wyznaczając pewny kurs na kolejne miesiące.
EnglishWe met with a lot of resistance in the Council but we managed to steer quite a lot of things in the direction we wanted.
Napotkaliśmy na wielki opór w Radzie, ale udało nam się nakierować wiele rzeczy na pożądaną przez nas ścieżkę.
EnglishI'm gonna have to ask you to please steer clear of my office... because my work situation is a little shaky, all right?
Będę was musiał tylko prosić, o nie zbliżanie się do mojego biura...... ponieważ mam nieco napiętą atmosferę w pracy, dobra?
EnglishThese are all Members we never saw when we were doing the actual groundwork in order to steer the capital in the right direction.
Żadnego z tych posłów nie widzieliśmy podczas pracy u podstaw w celu skierowania kapitalizmu we właściwym kierunku.
EnglishWe must steer clear from a situation in which referendums will decide that compromises cannot be struck with the neighbour.
Musimy unikać sytuacji, w których referenda będą decydować o tym, że z sąsiadem nie da się znaleźć kompromisowego rozwiązania.
EnglishWe have to steer well clear of extremist positions and must work towards a rational, fair and progressive approach.
Musimy bardzo wyraźnie odsunąć się od pozycji ekstremistów i pracować na rzecz racjonalnego, sprawiedliwego i progresywnego podejścia.
EnglishYves uses his body to steer the wing.
EnglishObviously, I agree with many of the things that have been said, but I would like to steer the debate some way further ahead to the future.
Zgadzam się oczywiście co do wielu poruszonych kwestii, jednak chciałabym pokierować tę debatę trochę naprzód, w przyszłość.
EnglishNevertheless, I do appreciate Mrs Gutiérrez-Cortines's attempts to steer the rules more in the direction of subsidiarity.
Niemniej jednak doceniam starania pani poseł Gutiérrez-Cortines do takiego kierowania przepisami, aby zmierzały one ku zasadzie pomocniczości.
EnglishHow do we steer a balloon?
EnglishGood keywords can steer a tightly connected ad towards the right customers, boosting your clicks and CTR.
Dobre słowa kluczowe pokierują ściśle powiązaną z nimi tematycznie reklamę w stronę odpowiednich klientów, wpływając na wzrost liczby kliknięć i współczynnika CTR.