"staff room" po polsku

EN

"staff room" - polskie tłumaczenie