"squeezable" po polsku

EN

"squeezable" - polskie tłumaczenie

EN

squeezable {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "squeezable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRotarix is supplied as clear and colourless liquid in a single dose squeezable tube (1.5 ml).
Rotarix jest dostarczany w postaci przezroczystego, bezbarwnego płynu w jednodawkowej tubce (1, 5 ml).
EnglishSqueezable tube (polyethylene)
Englishml solution in a pre-filled squeezable tube (LDPE), with a twist-off cap (HDPE) in a protective bag, pack size of 1 or in a pack of 10.
ml roztworu w napełnionej tubce do wyciskaniania (LDPE), z zamykaną nakrętką (HDPE), w torebce ochronnej, w opakowaniu po 1 lub w opakowaniu po 10.
Englishml of oral suspension in a squeezable tube (polyethylene) fitted with a tip seal and a tube cap (polypropylene) in pack sizes of 1, 10 or 50.
1, 5 ml zawiesiny doustnej w tubce (z polietylenu) zakończonej aplikatorem oraz zamkniętej zatyczką (z polipropylenu) w opakowaniach po 1, 10 lub 50 sztuk.

Synonimy (angielski) dla "squeezable":

squeezable