EN

square {przymiotnik}

volume_up
square
Ma kwadratowy kształt z zaokrąglonymi rogami.
The dose of ALIMTA is 500 milligrams for every square metre of your body's surface area.
Dawka leku ALIMTA wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta.
Why do we line up the square milk carton with the square fence?
Dlaczego ustawiamy kwadratowe kartoniki na kwadratowym ogrodzeniu?

Przykłady użycia - "square" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey are going to be cued these three square words: "like," "not" and "head."
Otrzymają nakierowanie tymi oto trzema słowami w ramkach: 'jak', 'nie' oraz 'głowa'.
EnglishCall out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
Wasze pięć cyfr razem stworzy liczbę, którą ja postaram się podnieść do kwadratu.
EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.
EnglishSo, when I got to the village, I said, "Can you take me to the square building?
Więc, gdy dostałem się do wioski, zapytałem: "Czy weźmiecie mnie do kwadratowego budynku?"
EnglishI never forget my first multicultural reading, in Harvard Square about 10 years ago.
Nigdy nie zapomnę pierwszego wielokulturowego odczytu na placu Harvard ok. 10 lat temu.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
W czasie rewolucji kulturalnej w Chinach wycięto wiele kilometrów kwadratowych lasów.
EnglishThree days later, it was not adopted by Congress and the Americans were back to square one.
Trzy dni później Kongres nie przyjął planu i Amerykanie wrócili do punktu wyjścia.
EnglishWe've designed these square robots that we're testing right now at MIT called OperaBots.
Zaprojektowaliśmy te kwadratowe roboty, które teraz testujemy w MIT, nazwane OperaBots.
EnglishIt has six modules in total and requires up to 200 square metres of floor space.
Do prezentacji wszystkich części potrzeba łącznie około 200 m² powierzchni.
EnglishIncredibly, all of this can be communicated on just a few square inches of a screen.
Niesamowite, wszystko to może być przekazane na kilkucalowy ekranie.
EnglishSo, you can ask, how many DNA strands are required to build a square of a given size?
Można zapytać, ilu łańcuchów DNA potrzeba na kwadrat danego rozmiaru?
EnglishI grew up in Hong Kong, with six million people in 40 square miles.
Wychowałem się w Hong Kongu, z sześcioma milionami ludzi na 40 milach kwadratowych.
EnglishI was in Cairo last weekend and met many young people there in Tahrir Square.
W ubiegły weekend byłem w Kairze i spotkałem się tam z wieloma młodymi ludźmi na placu Tahrir.
EnglishThat would take between one and three square kilometers of footprint on the ground, entirely.
To zabierze pomiędzy 1 a 3 km. ~~~ kwadratowymi całkowitego śladu na ziemi.
EnglishThe dose of ALIMTA is 500 milligrams for every square metre of your body's surface area.
Dawka leku ALIMTA wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta.
EnglishI apprenticed with a carpenter and learned about plumb, square and level.
Uczyłem się na stolarza, więc dowiedziałem się troche o płaszczyznach, kątach i poziomowaniu.
EnglishTurn it into a square that stands for all the arable land on Earth.
Zmieńmy ją w kwadrat, który reprezentuje wszystkie ziemie rolne na Ziemi.
EnglishFor 18 days, our cameras were broadcasting, live, the voices of the people in Tahrir Square.
Przez 18 dni nasze kamery nadawały na żywo głos ludzi na Midan Tahrir.
EnglishThen the next day, I held a meeting on the main square and some women came.
Dlatego następnego dnia zorganizowałem spotkanie na głównym rynku, na który przyszło kilka kobiet.
EnglishWhat you're seeing on the right is the design of the library, specifically in terms of square footage.
Po prawej możecie zobaczyć projekt biblioteki, szczególnie w kwestii kubatury.

"square grid" - polskie tłumaczenie

square grid
Polish
  • siatka kwadratowa
  • kwadratowa siatka
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.