EN spoil
volume_up
{rzeczownik}

spoil (też: booty, haul, loot, plonk)
Have they not found, have they not divided the spoil?
Snać trafili na łup, i dzielą go?
Out of the spoil won in battles did they dedicate to repair the house of Jehovah.
Bo z wojen i z łupów poświęcali na poprawę domu Pańskiego;
And they took all the spoil, and all the prey, both of man and of beast.
I pobrali wszystkie łupy, i wszystkie plony z ludzi, i z bydła,
spoil (też: haul, prey, prize, quarry)

Przykłady użycia - "spoil" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishWe shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;
Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
EnglishBetter it is to be of a lowly spirit with the poor, Than to divide the spoil with the proud.
Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
EnglishThou makest us to turn back from the adversary; And they that hate us take spoil for themselves.
Ale teraz odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi.
Englishonly the cattle we took for a prey unto ourselves, with the spoil of the cities which we had taken.
Tylkośmy bydło pobrali sobie, i korzyści z miast, którycheśmy dobyli.
EnglishBut in the developing world a lot of vaccines spoil before they're administered, and that's because they need to be kept cold.
Prawie wszystkie szczepionki trzeba przechowywać w temperaturze lodówki.
Englishand they said, This is blood; the kings are surely destroyed, and they have smitten each man his fellow: now therefore, Moab, to the spoil.
I rzekli: Krew jest; pewnie się pobili królowie, i pobici są jeden od drugiego.
EnglishOr how can one enter into the house of the strong [man,] and spoil his goods, except he first bind the strong [man]?
Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego?
EnglishThe stouthearted are made a spoil, They have slept their sleep; And none of the men of might have found their hands.
Zacnymeś się stał i dostojnym z gór łupiestwa.
EnglishBenjamin is a wolf that raveneth: In the morning she shall devour the prey, And at even he shall divide the spoil.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.
EnglishBut the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the devoted things, to sacrifice unto Jehovah thy God in Gilgal.
I rzekł Samuel: Izali się tak kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego?
EnglishYou'll spoil the flag if you don't show up.
EnglishAnd David took all the flocks and the herds, [which] they drove before those [other] cattle, and said, This is David's spoil.
Przytem zabrał Dawid wszystkie trzody i stada, które gnano przed bydłem jego, i mówiono: Toć jest korzyść Dawidowa.
EnglishThe spatial plan regulating construction work so as not to spoil the coastal landscape has recently been approved.
Ostatnio zatwierdzony został plan zagospodarowania przestrzeni regulujący prace budowlane tak, żeby nie zniszczyć krajobrazu wybrzeża.
EnglishTake ye the spoil of silver, take the spoil of gold; for there is no end of the store, the glory of all goodly furniture.
Rozchwyćcież srebro, rozchwyćcież złoto, i niezmierne bogactwa, i cokolwiek najkosztowniejszego ze wszystkich klejnotów drogich.
Englishtoo many cooks spoil the broth
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
EnglishAgriculture in developing countries is often practised in difficult conditions, typically barren spoil and a harsh climate.
W krajach rozwijających się często występują trudne warunki do rolnictwa, zazwyczaj jest tam jałowa gleba i nieprzyjazny klimat.
EnglishHow much more, if haply the people had eaten freely to-day of the spoil of their enemies which they found?
Jako daleko więcej, gdyby się był najadł dziś lud z łupu nieprzyjaciół swoich, których nabył; izaliby nie była większa porażka między Filistynami?
EnglishAnd Saul said, Let us go down after the Philistines by night, and take spoil among them until the morning light, and let us not leave a man of them.
I rzekł Saul: Puśćmy się za Filistynami nocą, a bijmy je aż do świtania, a nie zostawujmy z nich i jednego.
Englishand then he will spoil his house.