"spearhead" po polsku

EN

"spearhead" - polskie tłumaczenie

PL

EN spearhead
volume_up
{rzeczownik}

spearhead (też: arrowhead, antler point, tip)

Synonimy (angielski) dla "spearhead":

spearhead

Przykłady użycia - "spearhead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI have no doubt that the Commissioner, who is with us this evening, will spearhead this.
Nie mam wątpliwości, iż pan komisarz, który jest tu dzisiaj z nami, będzie przewodzić w jej wprowadzaniu.
English(DE) Madam President, Commissioner, you said today that products with a designation of origin are a spearhead for our industry.
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Powiedział pan dzisiaj, że produkty oznaczone nazwą pochodzenia są liderami naszego przemysłu.
EnglishThe Digital Agenda and the digital economy can serve as a spearhead for making the Internal Market real for all parts of our economy.
Agenda cyfrowa i gospodarka cyfrowa mogą stać się czynnikiem prowadzącym do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki.
EnglishThe Digital Agenda and the digital economy can serve as a spearhead for making the internal market a reality for all parts of our economy.
Agenda cyfrowa i gospodarka cyfrowa mogą stać się czynnikiem prowadzącym do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki.
EnglishFailure to choose this very regional policy, this new cohesion policy, as the spearhead of communication with citizens would be a missed opportunity for the Union.
Brak wyboru właśnie tej polityki regionalnej, nowej polityki spójności, jako głównego źródła kontaktów z obywatelami będzie dla Unii straconą szansą.
EnglishNevertheless, this House is completely missing the mark if it regards a European migration policy of attracting economic migrants as a spearhead of the Lisbon Strategy.
Jednakże nasza Izba bardzo się myli, jeśli uważa, że europejska polityka migracyjna polegająca na przyciągnięciu migrantów ekonomicznych ma być kluczowym elementem strategii lizbońskiej.