"to speak up for" po polsku

EN

"to speak up for" - polskie tłumaczenie

EN to speak up for
volume_up
{czasownik}

to speak up for (też: to admonish, to caution, to chastise, to rebuke)
volume_up
upomnieć {czas. dk}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to speak up for"

to speak czasownik
to be up to czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik
for przyimek
for spójnik
for
see rzeczownik
see
Polish

Przykłady użycia - "to speak up for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
Celem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.
EnglishFinally, I should like to speak up for a community that cannot do so here for itself.
W końcu, chciałabym zabrać głos w imieniu społeczności, która nie może sama tego tutaj zrobić.
EnglishThere are rare occasions when one needs to speak up immediately.
Rzadko pojawiają się okoliczności, w których należy natychmiast zabrać głos.
EnglishWe have tried on many occasions either to speak up openly or to try discreet diplomacy.
Próbowaliśmy przy różnych okazjach rozmawiać otwarcie lub stosować dyskretne zabiegi dyplomatyczne.
EnglishAnd let's start to speak up when people are assailing us with the noise that I played you early on.
Mówmy, gdy ludzie atakują nas dźwiękiem, który pokazałem wcześniej.
EnglishIt is completely justified to speak up for the benefit gained.
Ujmowanie się za uzyskanymi korzyściami jest w pełni uzasadnione.
EnglishIf any Member State does not agree, let it speak up.
Jeśli którekolwiek państwo członkowskie jest przeciwko, pozwólmy mu się wypowiedzieć.
EnglishFirst of all, the need for Europe to continue to speak up for human rights on the global stage.
Po pierwsze, potrzebne jest, aby Europa nadal opowiadała się za ochroną praw człowieka na scenie światowej.
EnglishI hope my colleagues will not mind if I now speak up on behalf of a religious minority.
Mam nadzieję, że moi koledzy nie będą mieli nic przeciwko, jeżeli wypowiem się teraz w sprawie mniejszości religijnej.
EnglishPerhaps we ought to speak up and make it even clearer that the situation in Belarus is unacceptable.
Może powinniśmy mówić głośniej i jeszcze wyraźniej zaznaczyć, że sytuacja na Białorusi jest nie do przyjęcia.
English. ~~~ We have to speak up.
Dlatego też zacząłem mówiąc, by być optymistycznym w tym co robicie, lecz by być aktywnym obywatelem.
EnglishWe must speak up for the rights of the Tibetan people, but let Europe also set its own house in order.
Musimy poprzeć wołanie Tybetańczyków o ich prawa, ale Europa powinna także zrobić porządki na własnym podwórku.
EnglishThe Internet has played a great role, helping these people to speak up their minds, to collaborate together, to start thinking together.
Internet miał duży wpływ, na decyzję by coś z tym zrobić, by współdziałać i planować razem.
EnglishI speak up for the children, because no end can justify the means of unnecessarily ending innocent lives.
Mówię w imieniu dzieci, ponieważ żaden cel nie może uzasadniać środków prowadzących do niepotrzebnego zabijania niewinnych istnień.
EnglishWe made a mistake as far as Tunisia is concerned when we failed to speak up after Ben Ali won the presidential elections in 2009.
Tak było w przypadku relacji z Tunezją, kiedy w 2009 roku milczeliśmy po wygranych wyborach prezydenckich Ben Alego.
EnglishThe EU must dare to speak up and say that we see the building of a stable and democratic society as being crucial to our alliance.
UE musi odważnie przemówić, że dla nas budowanie stabilnego i demokratycznego społeczeństwa jest gwarancją naszego sojuszu.
EnglishOur people back in our country, in the UK, are fed up with this nonsense because we cannot speak up for their rights and their issues.
Nasi obywatele, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, mają dość tego absurdu, ponieważ nie możemy mówić o ich prawach i problemach.
EnglishThe second thing is: speak up.
EnglishSpeak up also with coaching staff.
EnglishThe IOC must speak up.