"to speak up" po polsku

EN

"to speak up" - polskie tłumaczenie

EN to speak up
volume_up
{czasownik}

1. "for sb"

to speak up (też: to stand up)
volume_up
upomnieć się {czas. zwr.} [pot.] (brać w obronę)
to speak up (też: to stand up)
volume_up
upominać się {czas. zwr.} [pot.] (brać w obronę)
Drugą rzeczą jest upominać się.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to speak up"

to speak czasownik
to be up to czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik

Przykłady użycia - "to speak up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
Celem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.
EnglishIt is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.
Nieczęsto zabieram głos, więc będą musieli państwo pozwolić mi trochę sobie pofolgować.
EnglishI want to speak against the setting-up of a European diplomatic college.
Chciałbym sprzeciwić się utworzeniu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.
EnglishFinally, I should like to speak up for a community that cannot do so here for itself.
W końcu, chciałabym zabrać głos w imieniu społeczności, która nie może sama tego tutaj zrobić.
EnglishFor this reason it is with some embarrassment that I am standing up to speak about Burma.
Z tego powodu ja z pewnym zażenowaniem zabieram głos w sprawie Birmy.
EnglishThere are rare occasions when one needs to speak up immediately.
Rzadko pojawiają się okoliczności, w których należy natychmiast zabrać głos.
EnglishWe have tried on many occasions either to speak up openly or to try discreet diplomacy.
Próbowaliśmy przy różnych okazjach rozmawiać otwarcie lub stosować dyskretne zabiegi dyplomatyczne.
EnglishMadam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.
Pani przewodnicząca! Z ciężkim sercem wstaję, by ponownie zabrać głos w sprawie strategii lizbońskiej.
EnglishAnd let's start to speak up when people are assailing us with the noise that I played you early on.
Mówmy, gdy ludzie atakują nas dźwiękiem, który pokazałem wcześniej.
EnglishIt is completely justified to speak up for the benefit gained.
Ujmowanie się za uzyskanymi korzyściami jest w pełni uzasadnione.
EnglishIf any Member State does not agree, let it speak up.
Jeśli którekolwiek państwo członkowskie jest przeciwko, pozwólmy mu się wypowiedzieć.
EnglishIf I stand up and speak as an Englishman, they will dismiss it.
Jeżeli wstanę i będę przemawiał jako Anglik, oni to zlekceważą.
EnglishWhen I stood up to speak to my people about God and the tsunami, I had no answers to offer them.
Kiedy stanąłem przed moimi wiernymi, by mówić o Bogu i tsunami, nie miałem dla nich żadnych odpowiedzi.
EnglishFirst of all, the need for Europe to continue to speak up for human rights on the global stage.
Po pierwsze, potrzebne jest, aby Europa nadal opowiadała się za ochroną praw człowieka na scenie światowej.
EnglishI hope my colleagues will not mind if I now speak up on behalf of a religious minority.
Mam nadzieję, że moi koledzy nie będą mieli nic przeciwko, jeżeli wypowiem się teraz w sprawie mniejszości religijnej.
EnglishPerhaps we ought to speak up and make it even clearer that the situation in Belarus is unacceptable.
Może powinniśmy mówić głośniej i jeszcze wyraźniej zaznaczyć, że sytuacja na Białorusi jest nie do przyjęcia.
English. ~~~ We have to speak up.
Dlatego też zacząłem mówiąc, by być optymistycznym w tym co robicie, lecz by być aktywnym obywatelem.
EnglishWe must speak up for the rights of the Tibetan people, but let Europe also set its own house in order.
Musimy poprzeć wołanie Tybetańczyków o ich prawa, ale Europa powinna także zrobić porządki na własnym podwórku.
EnglishThe Internet has played a great role, helping these people to speak up their minds, to collaborate together, to start thinking together.
Internet miał duży wpływ, na decyzję by coś z tym zrobić, by współdziałać i planować razem.
EnglishI speak up for the children, because no end can justify the means of unnecessarily ending innocent lives.
Mówię w imieniu dzieci, ponieważ żaden cel nie może uzasadniać środków prowadzących do niepotrzebnego zabijania niewinnych istnień.