EN spawning
volume_up
{rzeczownik}

1. Zoologia

spawning

2. pejoratywny

spawning

Synonimy (angielski) dla "spawn":

spawn

Przykłady użycia - "spawning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the fishermen were authorized to catch 30 percent of the entire spawning population every year.
Rybacy mieli pozwolenie na odłów 30 całej rozmnażającej się populacji rocznie.
EnglishAfter all, Eastern Europe is hardly a spawning ground for fundamentalist Islamic terrorist groups.
Przecież Wschodnia Europa nie jest wylęgarnią dla fundamentalistycznych grup islamskich terrorystów.
EnglishIn some cases this can be caused by use of Gonazon too early in the spawning season.
W niektórych przypadkach może to być spowodowane zbyt wczesnym stosowaniem preparatu Gonazon w okresie składania ikry.
EnglishParrotfish spawning -- this is about 5,000 longnose parrotfish spawning at the entrance to one of the Phoenix Islands.
To około 5000 papugoryb długonosych składających ikrę w pobliżu jednej z Wysp Phoenix.
EnglishThey're probably having, at the very least, a catastrophic spawning season this year.
EnglishIn some cases this can be related to the use of the compound too early in the spawning season.
W niektórych przypadkach, może to być odniesione do zbyt wczesnego stosowania azagly- nafareliny w sezonie rozrodczym.
EnglishAccording to ICCAT, the current spawning stock biomass is less than 15% of what it was before fishing began.
Według ICCAT obecna ilość biomasy stad rozrodczych wynosi mniej niż 15 % biomasy przed rozpoczęciem połowu.
EnglishMy own view, by the way, ladies and gentlemen, is that this is unlikely to be done by spawning more U.N. institutions.
Według mnie, panie i panowie, mało jest prawdopodobne osiągnięcie tego celu przez mnożenie instytucji ONZ.
EnglishNow this app is spawning itself from the data.
" Teraz aplikacja tworzy się sama z danych.
EnglishWhen it comes time to spawn, they come inside, and these two tuna that were tagged, you can see them on the spawning grounds very much right in the area of the slick.
Te dwie oznakowane ryby, są na tarlisku, w pobliżu wycieku ropy.
EnglishThis massive pollution has happened at a time when a great many species, many of which are disappearing, are in full spawning season.
To skażenie na wielką skalę ma miejsce w chwili, gdy bardzo wiele gatunków, z których wiele prawie już wyginęło, znajduje się w pełni sezonu rozrodczego.
EnglishFurthermore, the climate in the Baltic Sea is changing, and different species of fish are adapting to this, meaning that their migration and spawning patterns are also changing.
Co więcej, w Morzu Bałtyckim zachodzą zmiany klimatyczne wywołujące zmiany w adaptacji różnych gatunków ryb, a w konsekwencji ich przemieszczanie i zmiany ich tarlisk.
EnglishIn the southern Kattegatt in Sweden, Sweden and Denmark have agreed to protect the spawning ground of the cod in a desperate attempt to protect the last remaining cod stocks.
W południowej części cieśniny Kattegat w Szwecji, w desperackiej próbie ochrony ostatnich istniejących zasobów dorsza, Szwecja i Dania uzgodniły wprowadzenie ochrony tarliska dorszy.