"sparsely" po polsku

EN

"sparsely" - polskie tłumaczenie

volume_up
sparsely {przysł.}
volume_up
sparse {przym.}

EN sparsely
volume_up
{przysłówek}

sparsely (też: badly, dimly, faintly, feebly)
volume_up
słabo {przysł.}
Just because the Arctic is sparsely populated does not mean that anyone can go there and help themselves.
To, że Arktyka jest słabo zaludniona nie oznacza, że każdy może tam wtargnąć i brać, co chce.
We need to focus our attention just as much on sparsely populated regions, which will suffer the most in socio-economic terms.
Musimy skupić swoją uwagę na słabo zaludnionych regionach, które pod względem społeczno-gospodarczym ucierpią najbardziej.
These mines help to provide employment in sparsely populated areas, and as yet it has not been possible to develop alternative technology.
Kopalnie te dają pracę na słabo zaludnionych obszarach, a dotychczas nie udało się opracować alternatywnej technologii.
sparsely (też: infrequently, rarely, seldom)
volume_up
rzadko {przysł.}
The entire county is home to just 20,000 people, and they're very sparsely distributed.
Całe hrabstwo ma 20 000 mieszkańców, rzadko umiejscowionych.
sparsely (też: barely, scantily)
volume_up
skąpo {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "sparse":

sparse
English

Przykłady użycia - "sparsely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIsla San Roque is an uninhabited bird rookery off Baja's sparsely populated central coast.
Wyspa San Roque to niezamieszkany teren wylęgu ptaków. ~~~ Wyspa San Roque to niezamieszkany teren wylęgu ptaków.
EnglishHowever, geopolitics demands that the major powers act responsibly, because grass always grows sparsely where the elephants roll.
Jednakże geopolityka wymaga, aby największe mocarstwa działały w sposób odpowiedzialny, ponieważ trawa nigdy nie wyrośnie w miejscu, gdzie bawią się słonie.
EnglishThis balance needs to be evident in particular in small markets and sparsely populated areas, such as Finland and elsewhere in Scandinavia.
Równowaga ta musi być oczywista, w szczególności na małych rynkach i na obszarach mniej zaludnionych, jak w Finlandii i innych krajach skandynawskich.
EnglishPopulation pharmacokinetic analysis was performed using sparsely sampled serum concentration values from four controlled clinical trials.
Analizę farmakokinetyki populacyjnej wykonano na podstawie wartości stężeń w próbkach surowicy pobranych oddzielnie w 4 kontrolowanych badaniach klinicznych.
EnglishIn Europe there are sparsely inhabited countries and areas where there is no public transport and therefore no means of getting about other than by private car.
W Europie istnieją nisko zaludnione państwa i obszary, gdzie nie ma transportu publicznego, a zatem nie ma innej możliwości przemieszczania się niż samochodem osobowym.
EnglishI nevertheless wish to focus attention on something else, from the point of view of someone who lives in a sparsely populated country of long distances between population centres.
Niemniej pragnę zwrócić uwagę na coś jeszcze, z perspektywy kogoś, kto mieszka w kraju o niskim zaludnieniu i dużych odległościach pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.