"spaces" po polsku

EN

"spaces" - polskie tłumaczenie

volume_up
space {rzecz.}

EN spaces
volume_up
{liczba mnoga}

spaces
volume_up
przestrzenie {niemęskoos.}
In TEDistan, there are no borders, just connected spaces and unconnected spaces.
W TEDistanie nie ma granic, tylko połączone i niepołączone przestrzenie.
And unfortunately it's veneering commercial spaces, often inappropriately.
I niestety wypełnia przestrzenie handlowe, często niewłaściwie.
High modernists said, we will create sort of singular spaces that are generic.
Późni moderniści mawiali: stworzymy swego rodzaju pojedyncze, standardowe przestrzenie.
spaces (też: sites, territories)
volume_up
tereny {niemęskoos.}
spaces (też: intervals, spacing)
volume_up
odstępy {niemęskoos.}

Synonimy (angielski) dla "space":

space

Przykłady użycia - "spaces" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd so they created these spaces to reflect what they love to do, and who they were.
Tworzyli te miejsca, by odzwierciedlały to, co kochają i to, kim są.
EnglishSpaces will cause your URLs to "break," and the tracking won't work.
Powodują one „urywanie” adresów URL, przez co śledzenie nie będzie działać.
EnglishAs your skill increases, you learn to find those tinier spaces, those tinier movements.
Im bardziej wzrasta Twoja umiejętność, tym bardziej rozpoznajesz te drobne punkty, i drobne ruchy.
EnglishYou can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.
Można zapewnić działającą ekonomię i jednocześnie dbać o przyrodę, planując odpowiednio działania.
EnglishAs an example, this makes it difficult for them to park their cars in designated parking spaces.
Przykładowo powoduje to, że mają trudności z zaparkowaniem samochodu w wyznaczonym miejscu.
EnglishBut this is learning too, because we asked them to go out into real spaces.
I to też jest nauka. ~~~ Chodzenie do prawdziwych miejsc.
EnglishYes, I'm here for the Open Spaces meeting with Brad Stand.
Jestem z ' Open Spaces ' jestem umówiona na spotkanie z Bradem Standem.
EnglishIn fact, the spaces that have historically led to innovation tend to look like this, right.
W rzeczywistości, miejsca, które w historii doprowadziły do przełomów, raczej wyglądały w ten sposób.
EnglishOpen Spaces T's and here is the schedule for the benefit.
Koszulki już rozdane, a tutaj jest plan jaki zagwarantuje nam wygraną.
EnglishWe must continue to work on the other three spaces as well.
Musimy także nadal pracować nad trzema pozostałymi obszarami.
EnglishWhy do you think I joined the Open Spaces Coalition, man?
A myślisz, że dlaczego dołączyłem do koalicji ' Open Spaces '?
EnglishDiscontent and demonstrations resulted because the Senate at first kept the freed spaces under lock and key.
Początkowo senat zamknął dostęp do terenów lotniska, doszło jednak do protestów i demonstracji.
EnglishAnd we have to understand these main questions: How do people move through these new urban spaces?
Musimy zrozumieć te podstawowe pytania: Jak ludzie przemieszczają się tych nowych miejskich przestrzeniach?
EnglishThe summit will also give us the chance to assess the progress made in our work relating to the four common spaces.
Szczyt da nam również możliwość ocenienia postępu prac w ramach czterech wspólnych obszarów.
EnglishPlanting productive trees throughout urban spaces.
Kolejne działania to akcje sadzenia drzew owocowych w miastach.
EnglishIn offices, schools and homes we all spend the overwhelming majority of our time in enclosed spaces.
Wszyscy spędzamy przeważającą część naszego czasu w pomieszczeniach zamkniętych - biurach, szkołach i domach.
EnglishSo, I am indeed going to talk about the spaces men create for themselves, but first I want to tell you why I'm here.
Będę mówił o miejscach, które mężczyźni budują dla siebie. ~~~ Ale najpierw: dlaczego tu jestem.
EnglishSo if we work with you and your Open Spaces Coalition... is that gonna help the Huckabees image?
Więc jak będziemy współpracować z tobą i twoją koalicją ' Open Spaces '...... czy to pomoże wizerunkowi ' Huckabees '?
EnglishI like doing more than just exploring these spaces.
W tych przestrzeniach lubię wykraczać poza eksplorację.
EnglishAnd yet you brought him into the open spaces coalition.
A mimo to pozwoliłeś mu wejść do koalicji z tobą.