"source" po polsku

EN

"source" - polskie tłumaczenie

volume_up
source {rzecz.}

EN source
volume_up
{rzeczownik}

SourceEvery referral to a web site has an origin, or source.
ŹródłoKażde skierowanie do witryny internetowej ma swój początek, czyli źródło.
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Źródło poczucia wstydu stało się źródłem oświecenia.
Direct payments are a legitimate source of income for Europe's farmers.
Płatności bezpośrednie stanowią uprawnione źródło dochodów rolników europejskich.
source (też: spring)
The oceans are transport routes, sources of raw materials and energy, suppliers of foodstuffs and water reservoirs.
Oceany są szlakami transportowymi, źródłami surowców i energii, dostarczycielami żywności i rezerwuarami wody.

Synonimy (angielski) dla "source":

source

Przykłady użycia - "source" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCorruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
Właśnie w tym tkwią korzenie korupcji tak rozpowszechnionej w kręgach rządzących.
EnglishYou can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Aby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
EnglishIt is also an important source of professional skills for the entire aviation sector.
Jest on także ważnym źródłem umiejętności zawodowych dla całego sektora lotniczego.
EnglishNo other source of drinking water should be available during the medication period.
W okresie leczenia zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody do picia.
EnglishYou can click any of those to go out and read the article at the source.
Po kliknięciu możemy się przenieść na stronę źródłową artykułu, by go przeczytać.
EnglishAnd it's great simply because they can gather open source intelligence.
Świetna z prostego względu: mogą tam zbierać ogólnie dostępne dane wywiadowcze.
EnglishSo, the story that most people know is the story of free or open source software.
Opowieść, którą wszyscy znają to historia o wolnym oprogramowaniu, zwanym też open-source.
EnglishInvestigations were also launched to locate the source of the contamination.
Przeprowadzono również dochodzenie w celu zlokalizowania źródła skażenia.
EnglishSince then, this has been the source and origin of uncertainty and disorientation in Europe.
Od tego czasu jest to źródłem i przyczyną niepewności i dezorientacji w Europie.
EnglishHealthcare professionals remain the most trusted source of information about medicines.
Najbardziej zaufanym źródłem informacji o lekach pozostają pracownicy służby zdrowia.
EnglishIn particular, Estonia's forthcoming accession to the euro area is a source of concern.
Szczególne obawy budzi zbliżające się przystąpienie Estonii do strefy euro.
EnglishTo have a brain of that size, you need to have a source of condensed caloric energy.
By mieć mózg tych rozmiarów, potrzebujesz źródła skondensowanej energii.
EnglishMany cities in the European Union have long been operating buses using this energy source.
Wiele miast UE już dawno wprowadziło ten system zasilania autobusów miejskich.
EnglishData protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.
Sprzeczność ta wychodzi na pierwszy plan zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa.
EnglishCan environmental violation be a legitimate source of competitiveness?
Czy gwałt na środowisku naturalnym ma moralne uzasadnienie w imię konkurencyjności?
EnglishNuclear energy has a much safer record than any other source of energy.
Energia jądrowa ma zdecydowanie bezpieczniejszy bilans niż pozostałe źródła energii.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged How does STRONGHOLD work?
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Jak działa STRONGHOLD?
EnglishThe main source is through exposure to summer sunlight, which makes vitamin D in our skin.
Głównym źródłem są letnie promienie słoneczne, które wytwarzają w skórze witaminę D.
EnglishOn the other hand, the Commission must look into diversifying our source of supply.
Z drugiej strony Komisja musi się zająć dywersyfikacją źródeł dostaw.
EnglishMine closures often mean the end of an area's main source of livelihood.
Zamykanie kopalń często oznacza koniec głównego źródła środków utrzymania.