"something new" po polsku

EN

"something new" - polskie tłumaczenie

EN something new
volume_up
{rzeczownik}

something new (też: fudge, information, news, novelty)
something new (też: news, novelty)
something new
Thirdly, there is something new in the new strategy: the national objectives.
Po trzecie, w nowej strategii jest coś nowego: cele krajowe.
Instead of all of that we thought there is -- something new needs to be invented.
Zamiast tego pomyśleliśmy, że jest - że trzeba wymyślić coś nowego.
And then people started to feel that there's something new happening.
I wtedy ludzie nagle poczuli, że dzieje się coś nowego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something new"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
new przymiotnik

Przykłady użycia - "something new" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Także rząd uformowany w wyniku tych wyborów był dla Albanii czymś nowym.
EnglishI think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.
Myślę, że dla przemysłu obronnego, który jest tak zepsuty, jest to coś zupełnie nowego.
EnglishWe have to see what is still valid and we have to add something new to them.
Musimy sprawdzić, które elementy są wciąż ważne i dodać do nich pewne nowe ustalenia.
EnglishMany factors influence people's ability to remember things and learn something new.
Wiele czynników wpływa na zdolność ludzi do zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy.
EnglishPeople want something that is new and for them, but it is significant.
Ludzie pragną czegoś nowego, przeznaczonego bezpośrednio dla nich, ale to ważne.
EnglishIf you had read that, you would have realised this is something totally new.
Gdyby pan je przeczytał, zrozumiałby pan, że jest to coś zupełnie nowego.
EnglishAnd this really is something which creates completely new problems for us.
To stawia przed nami nowe wyzwania. ~~~ To stawia przed nami nowe wyzwania.
EnglishSo, I'm open to the possibilities of not knowing and finding out something new.
Jestem otwarta na możliwość niewiedzy i odkrywania czegoś nowego.
EnglishWe cannot create something new through pessimism and delaying tactics.
Nie możemy zbudować czegoś nowego na pesymizmie i taktyce opóźniania.
EnglishEven if you're bringing clean water for the first time into rural villages, it is something new.
Nawet doprowadzenie czystej wody do odległych wiosek po raz pierwszy to jakaś nowość.
EnglishThe international dimension which the resolution introduces is something new, and very necessary.
Międzynarodowy wymiar, jaki wprowadza rezolucja, jest czymś nowym i bardzo potrzebnym.
EnglishWe need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.
Jeśli chcemy poczynić postępy w wychodzeniu z kryzysu, musimy odważyć się na próbowanie nowych działań.
EnglishA European project has now emerged and something new has evolved.
Powstał europejski projekt i rozwinął się on w coś zupełnie nowego.
EnglishThe last of these elements, in particular, did pose something of an issue, as it was something new.
Szczególnie ostatni z tych elementów stanowił pewien problem, gdyż był dla nas czymś nowym.
EnglishThis is therefore something new compared to the 2009 budget.
Dlatego jest to pewien nowy element w stosunku do budżetu roku 2009.
EnglishThere is also something quite new in advertising, which is not covered by the texts.
Reklama, która nie jest objęta treścią przepisów, może mieć jeszcze pewną zupełnie nową cechę: może być ukryta.
EnglishNow, they’ll certainly -- when they come across something new, they’ll certainly ask, "What is it?"
Dzieci, kiedy napotykają coś nieznanego, często zapytają: co to?
EnglishAll the managers in the room say, "You don't tell me something new, because we know, gut feeling.
Wszyscy managerowie w tej sali powiedzą: "To żadna nowość, przecież wiemy, że trzewia dają sygnały.
EnglishAdvertising is not, therefore, something new, so why a new text when there are texts in existence already?
Reklama nie jest więc niczym nowym, dlaczego zatem tworzymy nowy tekst, skoro istnieją już inne?
EnglishCould I just look at something which everybody had been looking at for a long time and find something dramatically new?
Czy mógłbym spojrzeć na coś, na co każdy codziennie patrzy, i znaleźć coś całkowicie nowego?