"something like that" po polsku

EN

"something like that" - polskie tłumaczenie

EN something like that
volume_up

something like that (też: whatnot)
volume_up
coś takiego [przykł.]
Something like this, not very pomp, not very sophisticated, this.
Coś takiego - niezbyt wyszukanego, niezbyt napuszonego, o "tak".
It has a child running through a field, or something like that.
Jest natomiast jakieś dziecko biegające na polu, czy coś takiego.
We need, for example, to create something like a flat rate.
Musimy, na przykład, stworzyć coś takiego jak stawka zryczałtowana.
something like that
And I thought, well I could give it to a charity or give it to my wife or something like that.
I pomyślałem sobie, że mógłbym przeznaczyć je na cele charytatywne albo przekazać żonie, czy coś w tym stylu.
" Coś w tym stylu.
something like that
You've probably seen something like this before.
Na pewno widzieliście coś podobnego wcześniej.
I think we should do something like that and we should follow that path.
Uważam, że powinniśmy zrobić coś podobnego i pójść za jej przykładem.
I even think Chris said something like this yesterday.
Myślę, że Chris powiedział nawet coś podobnego wczoraj.
something like that

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something like that"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
like rzeczownik
like przymiotnik
like przysłówek
Polish
like przyimek
Polish
like spójnik
to like czasownik
that spójnik
that zaimek

Przykłady użycia - "something like that" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishBut the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.
Ale tak mógłby wyglądać ten kontrast. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.
EnglishSo it'd be like three people, or something like that, and they would try to make a product.
Zazwyczaj zaczyna się od jakiś trzech osób, które próbują stworzyć jakiś produkt.
EnglishAnd, I think, we're only there if we can have something like ballet dancing.
Myślę, że sukces będzie wtedy, gdy będzie możliwe coś w rodzaju baletu.
EnglishThe average player spends something like six, six-and-a-half hours a day on it.
Przeciętny gracz spędza sześć, sześć i pół godziny dziennie grając.
EnglishJust to give an idea, the world has to stabilize at something like 20 gigatons per year.
Aby dać ogólne pojęcie świat musi poradzić sobie z 20 gigatonami na rok.
EnglishIt's something like life, that once you get in it you can't get out.
Trochę jak w życiu. ~~~ Jak raz coś zaczniesz, to nie możesz się już cofnąć.
EnglishAnd in fact, if you could do that, what you would see is something like this.
I co więcej, jeśli moglibyście to zrobić to co byście zobaczyli wyglądałoby mniej więcej tak.
EnglishNow I'm an optimist, so I sort of think it's probably going to do something like that.
Jestem optymistą, więc myślę, że będzie to wyglądać mniej więcej tak.
EnglishKids weren't going into the "Center-for-Kids-That-Need-More-Help," or something like that.
Dzieci nie chodziły do "Centrum-dla-Dzieci-Potrzebujących-Pomocy" To była Valencia 826.
EnglishIs it not time we had something like a Marshall Aid Plan, perhaps a Sarkozy Plan for Europe?
Czy nie pora na coś w rodzaju planu Marshalla, być może planu Sarkozy'ego dla Europy?
EnglishI don't want to do something like this if it's going to go away after I'm voted out of office."
Nie chcę robić czegoś takiego, jeśli się to skończy po mojej prezydenturze".
EnglishJust a year later the Yangtze flooded, causing something like 5,500 deaths.
Zaledwie rok później Jangcy wezbrała, powodując śmierć 5500 ludzi.
EnglishThese babies would be producing something like ten thousand points a second.
Te maleństwa są w stanie zebrać około 10,000 punktów na sekundę.
EnglishSo what I started thinking was, perhaps there is something like open source intelligence here.
Pomyślałem więc, że może są jakieś dane wywiadowcze dostępne powszechnie.
EnglishFor me, that is a misnomer and I would have preferred something like 'substandard' ships.
Dla mnie jest to określenie mylące i wolałbym inne, na przykład "statki o niskim standardzie”.
EnglishSomething like Rule 30, for example, turns out to be a really good randomness generator.
Takie coś jak reguła 30, na przykład, okazuje się być bardzo dobrym generatorem liczb losowych.
EnglishThere are something like 300 anti-genocide chapters on college campuses around the country.
Około 300 sekcji walczących przeciwko ludobójstwom na uczelnianych kampusach i w całym kraju.
EnglishSomething like a billion people depend on fish, the quantity of fish in the oceans.
Życie blisko miliarda ludzi zalezy od ilości ryb w morzach.
EnglishBut lots of people now live to 90 or 100, unless they shake hands too much or something like that.
Ale wielu ludzi żyje dziś 90 lub 100 lat, o ile nie podają zbyt często ręki, czy coś...