"something like" po polsku

EN

"something like" - polskie tłumaczenie

PL
PL

EN something like
volume_up

something like

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something like"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
like rzeczownik
like przymiotnik
like przysłówek
Polish
like przyimek
Polish
like spójnik
to like czasownik

Przykłady użycia - "something like" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishI can well imagine that it is something you would like to work towards.
Wyobrażam sobie, że jest to przedsięwzięcie, które chcielibyście panowie podjąć.
EnglishBut the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.
Ale tak mógłby wyglądać ten kontrast. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.
EnglishSo it'd be like three people, or something like that, and they would try to make a product.
Zazwyczaj zaczyna się od jakiś trzech osób, które próbują stworzyć jakiś produkt.
EnglishThe average player spends something like six, six-and-a-half hours a day on it.
Przeciętny gracz spędza sześć, sześć i pół godziny dziennie grając.
EnglishIf someday I can achieve something, I would like to say thank you daddy and mommy.
Dziękuję Dziękuję, że mnie nakarmiliście i wychowaliście, że dzisiaj mogę żyć tak, jak żyję.
EnglishJust to give an idea, the world has to stabilize at something like 20 gigatons per year.
Aby dać ogólne pojęcie świat musi poradzić sobie z 20 gigatonami na rok.
EnglishAnd in fact, if you could do that, what you would see is something like this.
I co więcej, jeśli moglibyście to zrobić to co byście zobaczyli wyglądałoby mniej więcej tak.
EnglishNow I'm an optimist, so I sort of think it's probably going to do something like that.
Jestem optymistą, więc myślę, że będzie to wyglądać mniej więcej tak.
EnglishKids weren't going into the "Center-for-Kids-That-Need-More-Help," or something like that.
Dzieci nie chodziły do "Centrum-dla-Dzieci-Potrzebujących-Pomocy" To była Valencia 826.
EnglishAnd we'll end up after 13 billion years with something looking rather like our own universe.
Zatrzymamy się po 13 miliardach lat z czymś co przypomina nasz wszechświat.
EnglishI don't want to do something like this if it's going to go away after I'm voted out of office."
Nie chcę robić czegoś takiego, jeśli się to skończy po mojej prezydenturze".
EnglishJust a year later the Yangtze flooded, causing something like 5,500 deaths.
Zaledwie rok później Jangcy wezbrała, powodując śmierć 5500 ludzi.
EnglishThese babies would be producing something like ten thousand points a second.
Te maleństwa są w stanie zebrać około 10,000 punktów na sekundę.
EnglishSo what I started thinking was, perhaps there is something like open source intelligence here.
Pomyślałem więc, że może są jakieś dane wywiadowcze dostępne powszechnie.
EnglishFor me, that is a misnomer and I would have preferred something like 'substandard' ships.
Dla mnie jest to określenie mylące i wolałbym inne, na przykład "statki o niskim standardzie”.
EnglishThere are something like 300 anti-genocide chapters on college campuses around the country.
Około 300 sekcji walczących przeciwko ludobójstwom na uczelnianych kampusach i w całym kraju.
EnglishSomething like a billion people depend on fish, the quantity of fish in the oceans.
Życie blisko miliarda ludzi zalezy od ilości ryb w morzach.
EnglishOK, now, that sounds like something you get on a Chinese fortune cookie, right?
OK, wiem że to brzmi jak wróżba z chińskiego ciasteczka.
EnglishWe might end up with something like this, which is -- I mean, it's a heck of a lot better than that.
To oczywiście lepsze, niż to co mamy teraz, ale czy to naprawdę życie naszych marzeń?