"something like" po polsku

EN

"something like" - polskie tłumaczenie

PL

EN something like
volume_up

something like

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something like"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
like rzeczownik
like przymiotnik
like przysłówek
Polish
like przyimek
Polish
like spójnik
to like czasownik

Przykłady użycia - "something like" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishI can well imagine that it is something you would like to work towards.
Wyobrażam sobie, że jest to przedsięwzięcie, które chcielibyście panowie podjąć.
EnglishBut the contrast will look something like that, so standing out a lot from the background.
Ale tak mógłby wyglądać ten kontrast. ~~~ W dużym stopniu wyróżniając się z tła.
EnglishWhat we would like is something which is more of a guideline and is not binding in nature.
Chcielibyśmy uzyskać coś w rodzaju wytycznych, które nie byłyby z natury wiążące.
EnglishSo it'd be like three people, or something like that, and they would try to make a product.
Zazwyczaj zaczyna się od jakiś trzech osób, które próbują stworzyć jakiś produkt.
EnglishNow I don't mean extra gills or something -- something we care about, like aging.
I nie chodzi o dodatkowe skrzela czy coś w tym stylu, lecz coś ważnego - jak starzenie się.
EnglishAnd, I think, we're only there if we can have something like ballet dancing.
Myślę, że sukces będzie wtedy, gdy będzie możliwe coś w rodzaju baletu.
EnglishThe average player spends something like six, six-and-a-half hours a day on it.
Przeciętny gracz spędza sześć, sześć i pół godziny dziennie grając.
EnglishIf someday I can achieve something, I would like to say thank you daddy and mommy.
Dziękuję Dziękuję, że mnie nakarmiliście i wychowaliście, że dzisiaj mogę żyć tak, jak żyję.
EnglishDespite this, I would simply like to confirm something that you will like.
Mimo tego, chciałbym po prostu potwierdzić coś, co państwu się spodoba.
EnglishJust to give an idea, the world has to stabilize at something like 20 gigatons per year.
Aby dać ogólne pojęcie świat musi poradzić sobie z 20 gigatonami na rok.
EnglishIt's something like life, that once you get in it you can't get out.
Trochę jak w życiu. ~~~ Jak raz coś zaczniesz, to nie możesz się już cofnąć.
EnglishAnd in fact, if you could do that, what you would see is something like this.
I co więcej, jeśli moglibyście to zrobić to co byście zobaczyli wyglądałoby mniej więcej tak.
EnglishNow I'm an optimist, so I sort of think it's probably going to do something like that.
Jestem optymistą, więc myślę, że będzie to wyglądać mniej więcej tak.
EnglishKids weren't going into the "Center-for-Kids-That-Need-More-Help," or something like that.
Dzieci nie chodziły do "Centrum-dla-Dzieci-Potrzebujących-Pomocy" To była Valencia 826.
EnglishAnd we'll end up after 13 billion years with something looking rather like our own universe.
Zatrzymamy się po 13 miliardach lat z czymś co przypomina nasz wszechświat.
EnglishIs it not time we had something like a Marshall Aid Plan, perhaps a Sarkozy Plan for Europe?
Czy nie pora na coś w rodzaju planu Marshalla, być może planu Sarkozy'ego dla Europy?
EnglishI think we should do something like that and we should follow that path.
Uważam, że powinniśmy zrobić coś podobnego i pójść za jej przykładem.
EnglishIt really only gets serious when you look at something like this. ~~~ OK?
Tak naprawdę to robi się poważnie kiedy patrzysz na coś takiego, ok?
EnglishI don't want to do something like this if it's going to go away after I'm voted out of office."
Nie chcę robić czegoś takiego, jeśli się to skończy po mojej prezydenturze".