"something is wrong" po polsku

EN

"something is wrong" - polskie tłumaczenie

EN something is wrong
volume_up

something is wrong
something is wrong
But on the other hand, something is wrong.
Z drugiej jednak strony, coś jest nie tak.
The comparative analysis of data from Portugal and from its EU partners reveals that something is wrong with our national strategy.
Z porównawczej analizy danych z Portugalii i innych partnerów UE wynika, że coś jest nie tak z naszą strategią krajową.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something is wrong"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
is czasownik
Polish
to be czasownik
wrong rzeczownik
Polish
wrong przymiotnik
wrong przysłówek
to wrong czasownik

Przykłady użycia - "something is wrong" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut, from the outset, it was obvious that there was something horribly wrong with it.
Jednak od początku było oczywistym, że było w tym coś ogromnie błędnego.
EnglishCould it perhaps be that there is something fundamentally wrong with the EU?
Czy przypadkiem nie dlatego, że zdecydowanie źle się dzieje w UE?
EnglishSo the list of ingredients does tell you something, and sometimes it tells you something that's wrong.
Zatem lista składników coś ci mówi, i czasem nawet mówi, że coś jest z czymś nie tak.
EnglishLast year, technicians from all three countries were killed when something went wrong in Syria.
W zeszłym roku technicy z tych trzech krajów zostali zabici, gdy coś się nie powiodło w Syrii.
EnglishWe have to ensure that consumers have rights and remedies when something goes wrong.
Musimy zadbac o to, by konsumenci mieli prawa i dysponowali środkami naprawczymi, kiedy coś będzie nie tak.
EnglishI am not the only one who thinks that something is wrong.
Nie jestem osamotniony w przekonaniu, że coś jest nie w porządku.
EnglishWe shall remain vigilant and if something goes wrong, we shall try to put it right.
Będziemy w dalszym ciągu zachowywać ostrożność, a jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowości, postaramy się im zaradzić.
EnglishIs there not something structurally wrong with this system?
Czyż nie ma czegoś strukturalnie złego w tym systemie?
EnglishWe cannot act just because we have a feeling, because we are persuaded something is wrong.
Nie wolno nam podejmować działań tylko dlatego, że przypuszczamy bądź jesteśmy przekonani, że coś jest nie w porządku.
EnglishThere is something seriously wrong and seriously hypocritical about that; it devalues this institution and many others.
Jest to bardzo zła i obłudna praktyka, która źle świadczy o tej instytucji i o wielu innych.
EnglishOtherwise we play into the hands of the 'blame Brussels' brigade when something goes wrong at home.
Jeżeli tak się nie stanie, ułatwimy zadanie brygadzie, która mówi "to wina Brukseli”, kiedy coś nie udaje sie w ich kraju.
EnglishReligious communities do not come onto the streets unless they believe that there is something radically wrong with a country.
Społeczności religijne nie protestują, jeśli nie są przekonane, że z krajem dzieje się naprawdę źle.
EnglishIf it is, indeed, the case that large government funds are being invested in this, then something is wrong.
Jeżeli prawdą jest rzeczywiście, że wykorzystywane są do tego celu znaczne środki publiczne, to coś jest tutaj nie tak.
EnglishThere is something very wrong there.
Jest w tym jakaś wielka nieprawidłowość.
EnglishIt is about the possibility of consumers having the tools to pursue compensation if something goes wrong.
Jest nim udostępnienie konsumentom narzędzi, dzięki którym będą oni mogli ubiegać się o odszkodowanie w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak.
EnglishWe said, something is wrong here.
EnglishSo something is wrong here.
To świadczy o tym, że coś tu jest nie tak.
EnglishAnd what happens if something goes wrong?
EnglishThis proposal had to be dealt with by the Conciliation Committee, as something went wrong in the last Parliament.
Wniosek musiał zostać poddany pod obrady komitetu pojednawczego, ponieważ w Parlamencie poprzedniej kadencji sytuacja wymknęła się spod kontroli.
EnglishThis targeting of immigrants every time something goes wrong in Europe is very dangerous for social cohesion in our countries.
To kierowanie uwagi na imigrantów, ilekroć coś się nie udaje w Europie, jest bardzo niebezpieczne dla spójności społecznej w naszych krajach.