"something else" po polsku

EN

"something else" - polskie tłumaczenie

EN something else
volume_up

something else
There is something else, of course, and that is the activity of the credit rating agencies.
Jest oczywiście coś jeszcze, czyli działalność agencji ratingowych.
But there is something else that we are all experiencing in this room.
Ale jest coś jeszcze, czego wszyscy doświadczamy na tej sali.
But there was actually something else that happened in Uganda in this period.
Ale wydarzyło się coś jeszcze.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something else"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
else przymiotnik
Polish
else przysłówek

Przykłady użycia - "something else" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. ~~~ But now that's evolved into something else.
Dorastałem z radiem samochodowym teraz rozwinęło się coś zupełnie innego.
EnglishSomething else I think is lacking in this report is measuring the black economy.
Czymś innym, czego brakuje w tym sprawozdaniu, jest pomiar szarej strefy.
EnglishYou do a number of things: you're a vice president, you volunteer, you do something else.
Robisz parę rzeczy, jesteś vice-dyrektorem, wolontariuszem, robisz coś innego.
EnglishThe pension fund did not succeed, but it bought something else instead.
Funduszowi emerytalnemu się to nie udało, ale zamiast tego kupił coś innego.
EnglishWhile I explain something else -- -- I know, that you can use, right?
Gdy będę tłumaczył jeszcze jedną rzecz -- -- tak, to możecie wykorzystać, tak?
EnglishThat gives us something else to think about in our future deliberations.
To daje nam kolejną rzecz do przemyślenia w naszych przyszłych dyskusjach.
EnglishThere's something else about these people, these Americans who are there.
Wiesz o tych obcych ludziach coś więcej; o Amerykanach, którzy są tutaj.
EnglishYou have to publish something, and then you'll get the opportunity to write something else.
Musisz coś opublikować i dopiero wtedy dostaniesz szansę na napisanie czegoś innego.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Wzywa się nas za ich pomocą do całkowitej rezygnacji z praw podstawowych, aby chronić coś innego.
EnglishWell, if we're going to do it for epilepsy, why the hell not try it for something else?
Bo jeśli to działa na epilepsję, to dlaczego by nie spróbować tego dla innych przypadłości?
EnglishWe think this one thing is going to happen and something else happens instead.
Myślimy, że coś się stanie, a zamiast tego dzieje się co innego.
EnglishAnd let me just say something else on the subject: this is the reality.
Pozwolą państwo, że powiem jeszcze coś innego: taka jest rzeczywistość.
EnglishThis is something else we have had contradictory information about.
Jest to inna kwestia, na temat której dysponujemy sprzecznymi informacjami.
EnglishThe path proposed in this report is something else; something very different.
Droga zaproponowana w sprawozdaniu jest inna; jest zupełnie inna.
EnglishI would add something else to this motion for a resolution by the PPE.
Chciałabym dodać coś nowego do tego projektu, przygotowanego przez PPE.
EnglishAgain, looking for something else, moving from one part of the mid-ocean ridge to another.
Znów szukamy czegoś nowego i pływamy z jednej części grzbietu na drugą.
EnglishNow, here, Shakespeare gives the thing, Juliet, a name that belongs to something else, the sun.
Szekspir nadaje osobie - Julii znaczenie należące do czegoś innego - słońca.
EnglishIn ecosystems, the waste from one organism becomes the nutrient for something else in that system.
W ekosystemach, resztki jednego organizmu, stają się pożywką dla czegoś innego.
EnglishSomething else you see that you talk about -- Americans don't talk about this, but you do.
To coś innego, co zauważasz i o czym rozmawiasz -- Amerykanie o tym nie mówią, ale ty tak.
EnglishI am not going to do that now as I would like to say something else.
Teraz jednak tego nie uczynię, ponieważ chciałbym powiedzieć coś innego.