"something different" po polsku

EN

"something different" - polskie tłumaczenie

EN something different
volume_up

something different
I understand product transparency for consumers to mean something different.
Pojęcie przejrzystości produktu z punktu widzenia konsumentów oznacza dla mnie coś innego.
I think it's time to stop fighting and do something different."
Nadszedł czas, aby przestać walczyć i zrobić coś innego.
Then why is it that they seem to have something different?
Dlaczego więc wydaje się, że mają coś innego?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "something different"

to something czasownik
Polish
something zaimek
Polish
different przymiotnik

Przykłady użycia - "something different" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Bądźmy szczerzy, Panie Pośle Gahler - panu Severinowi chodziło o coś zupełnie innego.
EnglishThat is something completely different and we need to distinguish very carefully.
To są dwie zupełnie różne sytuacje i musimy je bardzo dokładnie rozróżnić.
EnglishNow there is another kind of mirror neuron, which is involved in something quite different.
Jest też inny rodzaj neuronów lustrzanych związanych z zupełnie inną kwestią.
EnglishThe path proposed in this report is something else; something very different.
Droga zaproponowana w sprawozdaniu jest inna; jest zupełnie inna.
EnglishI want to talk about something quite different, which is what I know about, and that is astronomy.
Dziś chciałem mówić o czymś innym, temacie z mojej dziedziny, czyli astronomii.
EnglishUse this much unless your doctor told you to do something different.
Należy stosować taką dawkę, o ile lekarz nie zaleci innego postępowania.
EnglishThe Convention, under the leadership of Valéry Giscard d'Estaing, produced something quite different.
Konwent pod przewodnictwem Valérego Giscard d'Estainga przygotował coś zupełnie innego.
English(Laughter) And eye meat is something different, something more fibrous, something more powerful, perhaps.
(Śmiech) „Mięso dla oczu" brzmi może inaczej, bardziej treściwie, i ma większą moc.
EnglishYou know, that's the strength of our argument, that we are doing something that's truly different.
W tym tkwi siła naszego argumentu, że robimy coś naprawdę odmiennego.
EnglishSo -- sent the team off, and actually something different happened.
Więc - wysłaliśmy zespół, lecz coś całkiem innego się wydarzyło.
EnglishAnd we do something different than what we did in the past; we add kind of a modicum of intelligence to that.
Robimy to nieco inaczej, niż w przeszłości. ~~~ Dodajemy odrobinę inteligencji.
EnglishAs concerns international money, that is a something of a different issue.
Zupełnie odrębna jest kwestia międzynarodowych funduszy.
EnglishJust because something is different does not mean that it is not as good.
Fakt że coś jest inne, nie oznacza, że jest gorsze.
EnglishSo when I was growing up in a really rural area in Maine, the Internet meant something very different to me.
Kiedy dorastałem na wsi w stanie Maine, Internet oznaczał dla mnie coś bardzo odmiennego.
EnglishIt's about your own interpretation and doing something different."
Chodzi o twoją interpretację i zrobienie czegoś innego".
EnglishFor the 2020 strategy to be more effective, the format needs to be changed into something completely different.
Jeśli strategia UE 2020 ma być bardziej skuteczna, należy całkowicie zmienić jej format.
EnglishBut for the past eight years, I've done something completely different.
Ale od ośmiu lat zajmuję się czymś zupełnie innym.
English"Cala a boca, Galvao" actually means something very different.
"Cala a boca, Galvao" naprawdę znaczy coś zupełnie innego.
EnglishI think actually this is not so much a shift from the West to the East; something different is happening.
Myślę, że to właściwie nie jest zmiana z Zachodu na Wschód. ~~~ Dzieje się coś zupełnie innego.
EnglishWhat we are talking about today is something entirely different.
To, o czym rozmawiamy dziś, jest czymś zupełnie innym.