"to something" po polsku

EN

"to something" - polskie tłumaczenie

PL

EN to something
volume_up
{czasownik}

to something (też: to respond)
volume_up
odezwać {czas. dk}

Przykłady użycia - "to something" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishThere is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishThis is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.
To jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
EnglishNot only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.
EnglishFirst, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.
Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.
EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
EnglishI think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
EnglishMr President, President Chávez has been something of a darling of the Left in Europe.
Panie przewodniczący! Prezydent Chavez jest niejako ulubieńcem lewicy w Europie.
EnglishIt starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something.
Wszystko zaczyna się od małej grupki pracowników Google planujących jakąś inicjatywę.
EnglishAnd as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.
Tak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.
EnglishThis is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
Istnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
EnglishAnd, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
Ku mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
EnglishThis is something we must make crystal clear: our idea, our policy, is partnership.
Musimy to wyjaśnić jednoznacznie: nasza idea, nasza polityka, to partnerstwo.
EnglishAnd the people who avoid that have 30 percent less infectious disease or something.
Ludzie, którzy tego unikają, zapadają na choroby zakaźne około 30% rzadziej.
EnglishThis is also something that I strongly support - I think it is a very good idea.
Również ten instrument zdecydowanie popieram, gdyż moim zdaniem to bardzo dobry pomysł.