"someone's" po polsku

EN

"someone's" - polskie tłumaczenie

PL

EN someone's
volume_up
{zaimek}

someone's (też: somebody's)
volume_up
czyjś {zaim.}
I love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
Kocham to zdjęcie, bo to jest czyjś pokój, a to jego.
Once it's perceived, and someone brings it into their own mind, then there's a cycle that has been completed.
W momencie odbioru, wniknięcia w czyjś umysł, następuje zamknięcie cyklu.
mieć czyjś numer

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "someone's"

someone zaimek
Polish

Przykłady użycia - "someone's" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomeone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Komuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishNext, it must be performed by someone who believes in European integration.
Następnie na to stanowisko należy wybrać osobę wierzącą w integrację europejską.
EnglishEven the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
Nawet najnędzniejszy mężczyzna ma kogoś kogo może wykorzystać - kobietę lub dziecko.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Również w tym zakresie pragnę wezwać Komisję, by wreszcie kogoś mianowała.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Dzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishIf someone else is injecting you, they can also use the back of your arms.
Jeśli wstrzyknięcie wykonuje za pacjenta inna osoba, lek można także podawać w wo
EnglishUnless you're an executive or an executive's assistant... or someone who is a --
Jak nie jesteś menedżerem, lub jego asystentem...... lub kimś kto jest...
EnglishSomeone said that Europe did not like or was not helping developing countries.
Ktoś powiedział, że Europa nie lubi lub nie pomaga krajom rozwijającym się.
English(RO) Someone was saying earlier that we have already discussed Burma in this House.
(RO) Ktoś wcześniej powiedział, że omawialiśmy już sprawy Birmy w tej Izbie.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli wstrzyknięcie wykonuje ktoś inny, lek można także podawać w tylne części ramion.
EnglishSpending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
Wydatkowanie środków należących do kogoś innego nie jest budżetowaniem, lecz kradzieżą.
EnglishThis was an investment opportunity for someone that excited the imagination of people.
Dla kogoś otworzyło to możliwości inwestycyjne, które rozbudziły wyobraźnie ludzi.
EnglishWhy is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
Dlaczego kiedy mówimy o parytetach zawsze podnoszona jest sprawa zasług?
EnglishAs someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
Jako ktoś, kto żyje w regionie górskim, doskonale rozumiem, co się tam wydarzyło.
EnglishYou couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
Gdy ktoś chciał do nas zalinkować, nie można było mu tego wzbronić, ani go powstrzymać.
EnglishYou try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
Chcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .
EnglishAfter disasters of this kind, people's first response is often to find someone to blame.
Po tego rodzaju katastrofach pierwszą reakcją obywateli jest poszukiwanie winnych.
EnglishIf we shoot someone who wasn't hostile, at least we haven't killed them."
Jeżeli strzelimy do kogoś, kto nie był niebezpieczny, przynajmniej go nie zabijemy.