"someone" po polsku

EN

"someone" - polskie tłumaczenie

PL

EN someone
volume_up
{zaimek}

someone (też: anyone, one, some one, somebody)
volume_up
ktoś {zaim.}
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
Immediately someone went to get orange juice, someone brought a hotdog, someone brought a subway cop.
Ktoś bezzwłocznie poszedł po sok pomarańczowy, ktoś inny przyniósł hotdoga, ktoś przyprowadził strażnika z metra.
At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
W końcu ktoś poświęcił trochę uwagi kwestii zwanej polityką regionalną.

Synonimy (angielski) dla "someone":

someone

Przykłady użycia - "someone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomeone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Komuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishNext, it must be performed by someone who believes in European integration.
Następnie na to stanowisko należy wybrać osobę wierzącą w integrację europejską.
EnglishEven the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
Nawet najnędzniejszy mężczyzna ma kogoś kogo może wykorzystać - kobietę lub dziecko.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Również w tym zakresie pragnę wezwać Komisję, by wreszcie kogoś mianowała.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Dzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.
EnglishIf someone else is injecting you, they can also use the back of your arms.
Jeśli wstrzyknięcie wykonuje za pacjenta inna osoba, lek można także podawać w wo
EnglishUnless you're an executive or an executive's assistant... or someone who is a --
Jak nie jesteś menedżerem, lub jego asystentem...... lub kimś kto jest...
EnglishSpending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
Wydatkowanie środków należących do kogoś innego nie jest budżetowaniem, lecz kradzieżą.
EnglishThis was an investment opportunity for someone that excited the imagination of people.
Dla kogoś otworzyło to możliwości inwestycyjne, które rozbudziły wyobraźnie ludzi.
EnglishWhy is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
Dlaczego kiedy mówimy o parytetach zawsze podnoszona jest sprawa zasług?
EnglishYou try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
Chcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .
EnglishAfter disasters of this kind, people's first response is often to find someone to blame.
Po tego rodzaju katastrofach pierwszą reakcją obywateli jest poszukiwanie winnych.
EnglishIf we shoot someone who wasn't hostile, at least we haven't killed them."
Jeżeli strzelimy do kogoś, kto nie był niebezpieczny, przynajmniej go nie zabijemy.
EnglishBut also, I think it helps us imagine what it's like to be someone else.
Lecz również jak sądzę pomaga nam wyobrazić sobie jak to jest być kimś innym.
EnglishSomeone asked me if he cried when I asked him to be in the council of dads.
Zapytano mnie, czy David płakał, gdy poprosiłem go, by był w Radzie Ojców.
EnglishSomeone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
Jedna osoba wykonała wszystkie osiem partii -- bass śpiewający partie sopranów.
EnglishWe need someone in this position who understands the significance of the present crisis.
Potrzebujemy na tym stanowisku osoby, która rozumie istotę obecnego kryzysu.
EnglishI would also like to mention his name as someone who has been very active in this matter.
Chciałbym również wymienić jego nazwisko jako osoby, która bardzo aktywnie działała.
EnglishNow, I don't mean romantic as in, this is a nice place to take someone on a date.
Nie mam na myśli romantycznego w znaczeniu miłego miejsca na randkę.