"somehow" po polsku

EN

"somehow" - polskie tłumaczenie

volume_up
somehow {przysł.}
PL

EN somehow
volume_up
{przysłówek}

somehow (też: anyway, somewhat, anywise)
volume_up
jakoś {przysł.}
And in a relational universe the only possible explanation was, somehow it made itself.
A w świecie relacyjnym jedyne możliwe wyjaśnienie to: jakoś samo się zrobiło.
But is it not possible that the problem lies somehow with the basics?
Czy to jednak możliwe, że problem wiąże się jakoś z podstawami?
Since then it has been repeatedly said that somehow we are not succeeding.
Od tamtego wciąż powtarzane są opinie, że jakoś nam się to nie udaje.

Synonimy (angielski) dla "somehow":

somehow

Przykłady użycia - "somehow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe somehow had to escape that hard-scrabble farm from which he was born.
Musiał w jakiś sposób uciec od tego zgrzebnego gospodarstwa, w którym się urodził.
EnglishOr is our resolution not about the death penalty but, somehow, about these allegations?
A może z jakichś powodów nasza rezolucja nie dotyczy kary śmierci, lecz tych zarzutów?
EnglishI do not accept the principle that somehow Europe has been slow or late.
Nie akceptuję założenia, jakoby Europa była w jakiś sposób spowolniona lub opóźniona.
EnglishWe somehow have to reach a consensus on this by the middle of November.
Do połowy listopada musimy w jakiś sposób osiągnąć konsensus w tej sprawie.
EnglishThey hoped that this would contribute somehow to particle physics -- didn't.
Mieli nadzieję że to wniesie jakiś wkład do fizyki cząstek -- ale nie.
English"And wouldn't it be great if we could somehow see what that is," I hear you ask.
"Czy nie byłoby cudownie, jeśli moglibyśmy zobaczyć, jak to jest?
EnglishSo, can we please not talk as if, somehow, growth is going to deliver jobs?
Zatem, czy możemy nie mówić, że wzrost w jakiś sposób przyczyni się tworzenia miejsc pracy?
EnglishAnd whatever he makes somehow references nesting and space and personal property.
Wszystko, co robi odnosi się do budowania własnego gniazdka, przestrzeni i własności prywatnej.
EnglishBut when we're relieved from that, we somehow then become interested in all the other beings.
Ale jak tylko uwolnimy się od tego zaczynamy interesować się innymi istotami.
EnglishSo I was positive that, if somehow we can make things mimic life, let's go one step further.
Byłem pewny, że skoro możemy stworzyć rzeczy udające życie, możemy pójść krok dalej.
EnglishIt must not be the case that protecting human rights somehow condemns people to death.
Nie może być tak, że ochrona praw człowieka oznacza wyrok śmierci.
EnglishI felt as if the books needed me somehow, and they were calling out to me and I was forsaking them.
Czułam się, jakby te książki mnie potrzebowały i wzywały, a ja je opuściłam.
EnglishNow, I've talked about the patient as if the patient is, somehow, someone abstract outside this room.
Mówiłam o pacjencie w taki sposób, jakby był kimś abstrakcyjnym, poza tą salą.
EnglishIt is a shame that President Pöttering does not somehow follow your example in so many ways in this.
To wstyd, że przewodniczący Pöttering nie idzie w tych kwestiach za pana przykładem.
EnglishAnd he, somehow, has the appreciation of the values of Livestrong.
Ale w jakiś sposób ten człowiek docenia wartości prezentowane przez organizację LiveStrong.
EnglishAnd much of what I do is either wearable or somehow related to the human form.
Wiele z tego, co tworzę można nosić na sobie, lub też w jakiś inny sposób odnosi się do ludzkiej formy.
EnglishSomehow by ways that we don't quite understand, these little drops learned to write down information.
W jakiś sposób, którego jeszcze nie rozumiemy, nauczyły się one zapisywać informacje.
EnglishAnd that somehow, prediction leads to intelligent behavior.
I, że w pewien sposób, przewidywanie prowadzi do inteligentnego zachowania.
EnglishAnd they think of it as somehow macho, hard discipline on themselves.
I myślą, że jest to w jakiś sposób macho, twarda samodyscyplina.
EnglishBut somehow it was not put forward until very recently, seeing these as two parallel systems.
Jednak aż do niedawna nikt nie przezentował tego w ten sposób, że są to dwa równoległe systemy.