"somebody's" po polsku

EN

"somebody's" - polskie tłumaczenie

PL

EN somebody's
volume_up
{zaimek}

somebody's (też: someone's)
volume_up
czyjś {zaim.}
I always wondered why I could feel others' pain so deeply, why I could recognize the somebody in the nobody.
Zawsze się zastanawiałam czemu tak mocno potrafiłam czuć czyjś ból, czemu mogłam rozpoznać kogoś w nikim ważnym.
If your fortunes are interdependent with somebody, then you live in a non-zero-sum relationship with them.
Jeśli czyjś los jest współzależny od losu kogoś innego, to znaczy, że ta osoba żyje w relacji o sumie niezerowej z tą drugą.
Each of those stars actually represents a specific event in the real world -- a quote that was stated by somebody, an image, a news story, a person, a company.
Każda z tych gwiazd przedstawia konkretne zdarzenie z prawdziwego świata - czyjś cytat, jakiś obrazek, wiadomość, osobę, firmę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "somebody's"

somebody zaimek
Polish

Przykłady użycia - "somebody's" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
English. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.
Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.
EnglishYou cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Ktoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.
EnglishOr if Roper had fought somebody as good as Conklin, would he be the champion today?
Albo Roper, gdyby walczył z kimś równie dobrym jak Conklin, mógłby być dziś mistrzem?
EnglishSomebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.
Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.
EnglishAnd maybe somebody's never said that to you, but you've done a really, really good job.
Możliwe, że nikt tego wam nie powiedział, ale wykonaliście kawał dobrej roboty.
EnglishSo even if somebody made the smallpox genome, that DNA itself would not cause infections.
Nawet jeśli ktoś utworzy genom ospy, to DNA samo w sobie nie spowoduje infekcji.
EnglishAnd don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
Nie chodzi mi o kolejnego specjalistę; poszukajcie kogoś zupełnie innego.
EnglishMore than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.
więcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.
EnglishAnd then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.
Potem jakaś firma, chyba BMW, wprowadziła lampkę, która powoli gasła.
EnglishThis is gobbledygook for if the United States fights somebody we're going to be huge.
W żargonie sugeruje, że jeśli Stany z kimś walczą, to my jesteśmy wielcy.
EnglishIf you're somebody who drives, you know, one day a week, do you really need your own car?
Jeśli jeździsz samochodem tylko raz na tydzień, czy potrzebne ci własne auto?
EnglishWhen was the last time you heard somebody talk about failure after failure after failure?
Kiedy ostatnio słyszeliście kogoś opowiadającego o swoich ciągłych porażkach?
EnglishWe hear a lot about a Marshall Plan: somebody even called it an Ashton Plan.
Dużo słyszeliśmy o planie Marshalla. Ktoś nazwał go nawet planem Ashton.
EnglishSomebody called it a 'breakthrough', and I think that is just the right word.
Ktoś nawet nazwał to przełomem. Wydaje mi się, że to trafne określenie.
EnglishDo not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.
Nie prowadzić samochodu; pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę.
EnglishAnd they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
Pomyśleli sobie: "Mamy elektryczność, więc podłączymy kogoś do prądu.
EnglishHere's somebody, what they did as they went through cognitive training at ages seven and 11.
Jest ktoś, kto również przeszedł terapię poznawczą pomiędzy 7, a 11 rokiem życia.