EN to solidify
volume_up
{czasownik}

1. "control, rule, support, opinion"

to solidify (też: to perpetuate, to strengthen)
I do hope that the forthcoming summit will solidify the flourishing relationship between India and the EU, especially in the field of commerce.
Mam szczerą nadzieję, iż zbliżający się szczyt utrwali rozkwitające relacje między Indiami a UE, zwłaszcza w dziedzinie handlu.
to solidify (też: to run over)
volume_up
utrwalać {czas. ndk}
I.Q. is supposed to stabilize and solidify at the age of eight.
IQ zwykle stabilizuje się i utrwala się w wieku 8 lat.

2. "semiliquid, fat"

to solidify (też: to set, to stiffen)
to solidify
volume_up
stwardnieć {czas. dk}
to solidify (też: to harden, to indurate)
volume_up
twardnieć {czas. ndk}
to solidify (też: to clot, to congeal)
volume_up
skrzepnąć {czas. dk}

3. "substance, gas"

to solidify
But, by now, you're probably asking, how am I planning to solidify a sand dune?
Pewnie już się zastanawiacie, jak zamierzam zestalić wydmę piaskową?
to solidify
volume_up
zestalać {czas. ndk}

4. "honey"

to solidify
volume_up
scukrzać się {czas. zwr.}
to solidify
volume_up
scukrzyć się {czas. zwr.}

5. "gas, liquid"

to solidify
volume_up
zestalić się {czas. zwr.}
to solidify
volume_up
zestalać się {czas. zwr.}

6. "opinion, control", przenośny

to solidify
volume_up
umocnić się {czas. zwr.}
to solidify (też: to entrench oneself)
volume_up
umacniać się {czas. zwr.}

Przykłady użycia - "to solidify" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI.Q. is supposed to stabilize and solidify at the age of eight.
IQ zwykle stabilizuje się i utrwala się w wieku 8 lat.
EnglishHere I am, playing the part of the mad scientist, working with the bugs at UCL in London, trying to solidify them.
To ja, w roli szalonego naukowca, pracującego z mikrobami na londyńskim uniwersytecie, próbując utwardzania.
EnglishAll we need to do is solidify the parts that we need to be solid, and then excavate the sand, and we have our architecture.
Musimy tylko utwardzić części, które powinny być lite, a potem wykopać piasek i mamy naszą architekturę.
EnglishFurther steps can be taken to solidify this in the future, which is much needed as far as investment and, indeed, research and development is concerned.
Można też podjąć dalsze kroki na przyszłość. Są one bardzo potrzebne w odniesieniu do inwestycji, badań i rozwoju.
EnglishI do hope that the forthcoming summit will solidify the flourishing relationship between India and the EU, especially in the field of commerce.
Mam szczerą nadzieję, iż zbliżający się szczyt utrwali rozkwitające relacje między Indiami a UE, zwłaszcza w dziedzinie handlu.