"solemnity" po polsku

EN

"solemnity" - polskie tłumaczenie

volume_up
solemn {przym.}

EN solemnity
volume_up
{rzeczownik}

solemnity (też: ceremony, festivity)
solemnity (też: sublimity, sublimeness)
solemnity (też: authority, dignity, gravitas, gravity)
The leaders of West and East Germany enthusiastically came together in an atmosphere marked by solemnity and joy.
Przywódcy RFN i NRD zebrali się entuzjastycznie, w atmosferze powagi i radości.
There, too, I saw only solemnity and joy; there was no fanfare or ostentatious demonstrations.
Tam też zobaczyłem powagę i radość; nie było tam fanfar i krzykliwych manifestacji.
Now, when I apply Russell Baker's definition of solemnity or seriousness to design, it doesn't necessarily make any particular point about quality.
Kiedy stosuję rozróżnienie Russella Bakera na powagę i patetyzm wobec projektowania graficznego, to nie musi być ocena wartościująca.

Synonimy (angielski) dla "solemnity":

solemnity
solemn

Przykłady użycia - "solemnity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere, too, I saw only solemnity and joy; there was no fanfare or ostentatious demonstrations.
Tam też zobaczyłem powagę i radość; nie było tam fanfar i krzykliwych manifestacji.
EnglishThe leaders of West and East Germany enthusiastically came together in an atmosphere marked by solemnity and joy.
Przywódcy RFN i NRD zebrali się entuzjastycznie, w atmosferze powagi i radości.
EnglishNow, when I apply Russell Baker's definition of solemnity or seriousness to design, it doesn't necessarily make any particular point about quality.
Kiedy stosuję rozróżnienie Russella Bakera na powagę i patetyzm wobec projektowania graficznego, to nie musi być ocena wartościująca.
EnglishThat's because it is hard for most people to recognize seriousness, which is rare, but more comfortable to endorse solemnity, which is commonplace.
To dlatego, że większości ludzi z trudem przychodzi rozpoznać powagę, która stanowi rzadkość, a znacznie łatwiej aprobować patetyzm, który jest powszechny.