"so to speak" po polsku

EN

"so to speak" - polskie tłumaczenie

EN so to speak
volume_up

It is more informative, more colourful, so to speak, and clearer.
Ma lepsze walory informacyjne, jest - że tak powiem - barwniejsze i bardziej przejrzyste.
That is where it saw the light of day, so to speak.
Tam, że tak powiem, ujrzał światło dzienne.
Those fellow Members who have not done this have, so to speak, forced this Council regulation on us.
Te koleżanki i koledzy posłowie, którzy tego nie robili, wymusili na nas - że tak powiem - to rozporządzenie Rady.

Synonimy (angielski) dla "so to speak":

so to speak

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "so to speak"

so przysłówek
so spójnik
to przyimek
Polish
to spójnik
to speak czasownik

Przykłady użycia - "so to speak" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd these are percentages versus the original state, so to speak, the pre-industrial era, 1750.
Odsetki porównujemy do stanu oryginalnego z ery przedprzemysłowej, z roku 1750.
EnglishIt will therefore address this issue in this parallel context, so to speak.
Z tego względu można powiedzieć, że równolegle zajmie się tą kwestią.
EnglishEverything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.
Można powiedzieć, że wszystko, co nastąpiło później, było skutkiem tej decyzji.
EnglishHowever, the reality of the situation, so to speak, required that the scope be partially reduced.
Jednak tak zwane realia wymagały częściowego okrojenia zakresu uregulowań.
EnglishIt is more informative, more colourful, so to speak, and clearer.
Ma lepsze walory informacyjne, jest - że tak powiem - barwniejsze i bardziej przejrzyste.
EnglishIt's a new social currency, so to speak, that could become as powerful as our credit rating.
Jest to swoista społeczna waluta, która może stać się równie potężna, co zdolność kredytowa.
EnglishEvery step of the industry's chain of production is regulated, 'from farm to fork' so to speak.
Każdy element łańcucha produkcji jest regulowany, "od pola do stołu”.
EnglishThis is the first time that we are opening a window, so to speak, on legal migration policy.
Po raz pierwszy otwieramy się na tzw. politykę legalnej migracji.
EnglishAnd she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood.
Jest wyjątkowa, ale myślę, że...jakby to ująć... nie jest wyjątkowa, na tle wszystkich dzieci.
EnglishSo, really fascinating double whammy, so to speak, from these animals.
Naprawę fascynujący podwójny sierpowy, że się tak wyrażę.
EnglishBeauty is nature's way of acting at a distance, so to speak.
Piękno jest narzędziem jakie ewolucja wykorzystuje na odległość.
EnglishThe workers were used as human sandbags, so to speak.
Można powiedzieć, że robotników użyto jako ludzkich worków z piaskiem.
EnglishBut we are not out of the woods yet, so to speak.
Ale jeszcze nie doszliśmy do końca drogi, jak to można ująć.
EnglishBut I know that people were trying to get out of eastern Germany because the were locked up, so to speak.
Ale ja wiem, że ludzie próbowali uciekać z Niemiec Wschodnich, gdzie byli - można tak powiedzieć - uwięzieni.
EnglishThose fellow Members who have not done this have, so to speak, forced this Council regulation on us.
Te koleżanki i koledzy posłowie, którzy tego nie robili, wymusili na nas - że tak powiem - to rozporządzenie Rady.
EnglishIn fact, this whole set, so to speak, commits us to what I will call 'communitisation' of the defence economy.
W gruncie rzeczy cały pakiet obliguje nas do tego, co będę nazywać "uwspólnotowieniem” przemysłu obronnego.
EnglishSo if a kid bicycles home, or walks a few miles, they're going to be off the grid, so to speak.
EnglishThese two issues which have been raised by two Members obviously require a scientific opinion, so to speak.
W odniesieniu do obu zagadnień, które zostały poruszone przez dwoje posłów, należałoby zasięgnąć opinii naukowej.
EnglishIt also proved possible to expand the corridors, so to speak, but we did not manage to put a tax on CO2.
Możliwe okazało się też, że tak powiem, rozszerzenie tych korytarzy, ale nie udało nam się wprowadzić podatku za CO2.
EnglishIn the IEU proposal, we are trying to harmonise the provisions - the sanctions regime, so to speak.
We wniosku dotyczącym środowiskowego modułu własnego staramy się zharmonizować warunki - można powiedzieć, system sankcji.