"slit" po polsku

EN

"slit" - polskie tłumaczenie

volume_up
slit {rzecz.}

EN slit
volume_up
{rzeczownik}

slit (też: aperture, chink, crack, cranny)
slit (też: scar, slot)
volume_up
picza {f.} [wulg.]

Synonimy (angielski) dla "slit":

slit

Przykłady użycia - "slit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd there were rare but searing chants of "slit-eye" and the occasional graffiti: "Asian, go home."
Były rzadkie, ale zjadliwe wierszyki o "skośnookich" i czasem graffiti: "Azjaci, do domu".
EnglishIf one of those incompetent medical officers told me to stop treatment, I would've slit his throat right there.
Jeśli jeden z tych niekompetentnych medyków kazałby mi zaprzestać udzielania pomocy, poderżnąłbym mu gardło na miejscu.
EnglishThrough that small little slit between the glass box and the wood, the air goes underneath the sculpture and creates the other one.
Przez wąską szczelinę pomiędzy szklanym pojemnikiem i drewnem pod rzeźbą przechodzi powietrze i tworzy kolejną rzeźbę.
EnglishAnd I want to ask the colleagues who have gathered in this hall: "What are you waiting for, colleagues, that my throat be slit open in actual fact?
Chciałbym zapytać kolegów zebranych na tej Sali, czy czekają aż moje poderżnięte gardło stanie się faktem?
EnglishFor this, a diode laser generating non-thermal red light (wavelength 689 nm± 3 nm) is used via a slit lamp mounted fibre optic device and a suitable contact lens.
W tym celu stosuje się laser diodowy, wytwarzający światło czerwone bez oddziaływania termicznego (długość fali 689 nm± 3 nm).
EnglishLösch's Johanna did not die of her naivety at the end, but slit the throats of the rich, for: "Only violence helps where violence rules."
W finale przedstawienia Johanna Löscha nie umiera z powodu swej naiwności, tylko rozpruwa gardła bogaczom, gdyż „tylko przemocą można coś wskórać tam, gdzie panuje przemoc”.
EnglishDietary restriction in relation to visual disorders It is recommended that a slit-lamp examination of the eyes is performed before initiation of nitisinone treatment.
Ograniczenia dietetyczne w przypadku zaburzeń widzenia Przed rozpoczęciem leczenia nityzynonem zaleca się wykonania badania oczu z użyciem lampy szczelinowej.