"slant" po polsku

EN

"slant" - polskie tłumaczenie

volume_up
slant {rzecz.}
volume_up
to slant {czas. nieprzech.}

EN slant
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

slant (też: separatrix)

2. inne

slant (też: hillside, slope)

Synonimy (angielski) dla "slant":

slant

Przykłady użycia - "slant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNeedle may have been attached imprecisely (e.g. at a slant).
Ze wstrzykiwacza wycieka Igła mogła zostać założona niedokładnie (np. pod kątem).
EnglishNeedle may have been attached imprecisely (e.g. at a slant).
Igła mogła zostać założona niedokładnie (np. pod kątem). insulina.
EnglishInstead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
Zamiast tego, istnieje wyraźne skrzywienie w kierunku radykalnej prawicy oraz bezgranicznej manipulacji.
EnglishOne can also put a positive slant on this.
Na te wydarzenia można również spojrzeć optymistycznie.
EnglishI personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.
Osobiście odczuwam głęboki niepokój w związku z ryzykiem przyjęcia przez turecką politykę wewnętrzną i zagraniczną charakteru islamskiego.
EnglishThis fund is purely and simply about putting a socialist slant on the senseless relocations of large groups such as Ford, Nokia and Dell.
Fundusz ten tylko i wyłącznie zwraca uwagę socjalistów na bezsensowne przeniesienie takich dużych grup jak Ford, Nokia i Dell.
EnglishFor the two sides to come together, Ukraine must continue with the economic and social reforms it has begun, maintain its pro-European policy slant and strengthen its democracy.
Aby doszło do tego zbliżenia, Ukraina musi kontynuować rozpoczęte reformy gospodarcze i społeczne, utrzymać swój proeuropejski kierunek polityki, umacniać demokrację.