"singular" po polsku

EN

"singular" - polskie tłumaczenie

EN singular
volume_up
{rzeczownik}

1. "the singular"

Synonimy (angielski) dla "singular":

singular

Przykłady użycia - "singular" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOf course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Oczywiście, że tak, w ramach konwencjonalnej, miejscowej dyplomacji.
EnglishYou know, to me, human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability.
Społeczności ludzkie opierają się na różnorodności talentów, a nie jednym jego rodzaju.
EnglishIn his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
John Kenneth Galbraith w swojej książce dotyczącej kryzysu z 1929 r. napisał: "Cechą szczególną wielkiego krachu z 1929 r. było dalsze pogarszanie się najgorszego”.
EnglishBy crossing these formats, each of which is frowned upon individually on the stage, Pollesch has created a Theatre of Hysteria that is singular in its dynamics and intensity.
Kojarząc te dwie formuły, które osobno nie miałyby prawa bytu na scenie, Pollesch stworzył - niepowtarzalny w swej dynamice i intensywności - teatr histerii.