"sincerely" po polsku

EN

"sincerely" - polskie tłumaczenie

volume_up
sincerely {przysł.}

EN sincerely
volume_up
{przysłówek}

volume_up
szczerze {przysł.}
I sincerely hope that the regulation will be rejected during the vote.
Szczerze ufam, że przedmiotowe rozporządzenie zostanie odrzucone w głosowaniu.
I would therefore like to congratulate the Belgian Presidency most sincerely.
Chciałbym w związku z tym szczerze pogratulować prezydencji belgijskiej.
(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.
Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.

Synonimy (angielski) dla "sincerely":

sincerely
sincere

Przykłady użycia - "sincerely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI sincerely hope that the summit will contribute to solving these issues.
Mam głęboką nadzieję, że ten szczyt przyczyni się do rozwiązania tych problemów.
EnglishFor this reason I would like to thank Mrs Giannakou most sincerely for her report.
Dlatego chciałbym najserdeczniej podziękować pani poseł Giannakou za jej sprawozdanie.
EnglishIn summary, I would like to thank everyone most sincerely for the stimulating debate.
Podsumowując, chciałbym, jak najszczerzej podziękować za inspirującą debatę.
EnglishI sincerely hope that it will be adopted on Wednesday at our plenary sitting.
Mam szczerą nadzieję, ze zostanie ono przyjęte podczas środowego posiedzenia plenarnego.
EnglishI sincerely hope that today's decision will be able to change that as well.
Mam szczerą nadzieję, że dzisiejsza decyzja przyczyni się do zmiany także tej sytuacji.
EnglishI sincerely hope that the outstanding problems with the agreement can be overcome.
Mam szczerą nadzieję, że nierozstrzygnięte problemy związane z umową zostaną przezwyciężone.
EnglishI sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
Mam szczerą nadzieję, że Komisja raz na zawsze porzuci ten kierunek.
EnglishI would like to thank the rapporteur, Mrs Thyssen, most sincerely for her successful work.
Chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni, pani Thyssen, za jej świetną pracę.
EnglishHe has done terrific work and I sincerely hope he gets well soon.
Wykonał on ogromną pracę i mam szczerą nadzieję, że niedługo wróci do zdrowia.
EnglishI sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.
Mam szczerą nadzieję, że dla dobra stosunków sąsiedzkich zwycięży dobra wola.
EnglishI sincerely hope that the Commission finds another way forward to test the safety culture.
Mam szczerą nadzieję, że Komisja znajdzie inny sposób na badanie kultury bezpieczeństwa.
EnglishI sincerely hope, moreover, that we will conclude at first reading.
Ponadto żywię głęboką nadzieję, że sfinalizujemy ten projekt już w pierwszym czytaniu.
EnglishI sincerely hope that the Commission and the Council will take these with them to Accra.
Mam szczerą nadzieję, że Komisja i Rada zabiorą jej ze sobą do Akry.
EnglishI, like everyone else, sincerely hope that the programme will be successful.
Tak jak inni, mam szczerą nadzieję, że program odniesie sukces.
EnglishI take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.
Korzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.
EnglishI would like to thank the rapporteur most sincerely once again for her truly splendid work.
Chciałabym ponownie serdecznie podziękować sprawozdawczyni za jej naprawdę wspaniałą pracę.
EnglishIn this regard, I sincerely hope that our words are followed by actions.
Mam nadzieję, że w tym względzie za naszymi słowami pójdą czyny.
EnglishI sincerely hope that this is the direction which Slovakia, too, will move in from this point on.
Mam szczerą nadzieję, że od tej chwili w tym kierunku będzie zmierzać również Słowacja.
English(RO) I sincerely thank the Commissioner for the answer he gave.
(RO) Bardzo dziękuję panu komisarzowi za udzieloną przez niego odpowiedź.
EnglishI sincerely hope that we can achieve a better result next year.
Mam szczerą nadzieję, że w przyszłym roku możemy osiągnąć lepsze wyniki.