"sincere" po polsku

EN

"sincere" - polskie tłumaczenie

EN sincere
volume_up
{przymiotnik}

sincere (też: artless, bona fide, candid, direct)
volume_up
szczery {przym. m.}
Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.
It is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.
To ironia, że dziś szczere głosowanie oznacza głosowanie z zamkniętymi oczami.
We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
sincere (też: cardiac, cordial, hearty, hospitable)
volume_up
serdeczny {przym. m.}
Overall, sincere congratulations to the rapporteurs and thank you very much for the cooperation.
Ogólnie mówiąc, serdeczne gratulacje dla sprawozdawców. Bardzo wam dziękuję za współpracę.
I would like to take this opportunity to offer him my sincere thanks.
Korzystając z okazji składam mu serdeczne podziękowania.
For this, I offer my very sincere thanks to everyone.
Za to składam każdemu z nich bardzo serdeczne podziękowania.

Synonimy (angielski) dla "sincere":

sincere

Przykłady użycia - "sincere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFinally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.
Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
EnglishLet me just offer my sincere thanks to the Commission and our rapporteur once again.
Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Komisji i naszemu sprawozdawcy.
EnglishI would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.
Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.
English(DE) Madam President, I would like to offer my very sincere thanks to the Court of Auditors.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym szczerze podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu.
EnglishMy sincere thanks, President of the European Council, Janez Janša, for your report.
Panie przewodniczący Janša! Bardzo dziękuję za pana sprawozdanie.
EnglishStill on this particular subject I would again express sincere thanks to my colleague Mr Buzek.
Kontynuując ten temat chciałbym wyrazić podziękowania mojemu koledze, panu Buzkowi.
EnglishMay I reiterate my sincere thanks to all my fellow committee members for this report.
Chciałbym raz jeszcze szczerze podziękować swoim kolegom z komisji za niniejsze sprawozdanie.
EnglishMy sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.
Serdecznie dziękuję pani, pani komisarz, i wszystkim pracownikom podległych pani departamentów.
English(SL) I should like to extend my sincere congratulations to the rapporteur and the commissioner.
(SL) Chciałbym szczerze pogratulować sprawozdawczyni i pani komisarz. Pani komisarz!
EnglishA sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.
Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.
English. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Ja również chciałabym serdecznie podziękować Johnowi Bowisowi.
EnglishMy sincere thanks to my fellow Members and to everyone involved.
Chciałbym szczerze podziękować posłom, posłankom i wszystkim innym uczestnikom procedury.
EnglishSincere thanks once again for your excellent work, Mrs Doyle.
Pani poseł Doyle, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pani doskonałą pracę.
EnglishFor this I would like to express sincere thanks on behalf of our group.
Chciałbym im w imieniu naszej grupy szczerze za to podziękować.
EnglishMy sincere thanks also to the Commission and its President, José Manuel Durão Barroso.
Chciałbym także serdecznie podziękować Komisji i panu przewodniczącemu José Manuelowi Durão Barroso.
EnglishTherefore, once again a sincere thank you for your cooperation which has brought synergy.
Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu za współpracę, która zaowocowała współdziałaniem.
EnglishI should, however, like to offer my sincere congratulations to Mr Marty.
Natomiast panu Marty'emu chciałbym szczerze pogratulować.
EnglishSincere thanks to you, too, for the report on the distribution of seats, as well as to Mr Severin.
Bardzo panu dziękuję za sprawozdanie w sprawie podziału miejsc, jak również posłowi Severinowi.
English(SL) I wish to pay my sincere compliments to both rapporteurs, Mr Albertini and Mr Danjean.
(SL) Pragnę szczerze pogratulować obydwu sprawozdawcom, panu posłowi Albertini i panu posłowi Danjeanowi.