"silly" po polsku

EN

"silly" - polskie tłumaczenie

volume_up
silly {rzecz.}
volume_up
silly {przym.}
volume_up
silly! {wykrz.}

EN silly
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

silly (też: dummy)
volume_up
głuptasek {m.} [zdr.]

Przykłady użycia - "silly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOne slightly silly thing that's invisible is this story, which is invisible to you.
Pewnym niewidzialnym głupstwem jest ta historia - niewidzialna dla was.
EnglishFortunately, after the positive votes, he is merely making himself look very silly.
Po pozytywnych, na szczęście, głosowaniach, tylko się ośmiesza.
EnglishThey made his silly outfits, like this, (Laughter) and they did his silly hairstyles, or whatever.
Robili jego głupkowate ubrania, jak to. ~~~ (Śmiech) I jego idiotyczne fryzury itd.
EnglishNow, that sounds silly, but each of these devices has something interesting in it that maybe you could use.
Brzmi to dość dziwacznie, ale każdy z tych przedmiotów ma w sobie jakąś część, która może nam pomóc.
EnglishIt's worse than silly -- it's really bad science.
jak byśmy nie wiedzieli o pierwszej, jest niedorzeczne.
EnglishAnd while this machine in some sense is silly, in retrospect, it actually served a very important purpose.
Ale potem spotkałem Yvesa Behara. ~~~ W pewnym sensie ta wersja jest niepoważna, ale doprowadziła do czegoś ważnego.
EnglishSilly boy, over 60 % of guys are circumcised.
Głuptas, ponad 60 % chłopaków jest obrzezanych.
EnglishJust like the web, the search queries presented may include silly or strange or surprising terms and phrases.
Proponowane zapytania, tak jak strony w internecie, mogą zawierać niemądre, dziwne lub zaskakujące hasła bądź wyrażenia.
EnglishI've got to admit I feel silly saying that.
Muszę przyznać, że czuję się głupio mówiąc to.
EnglishThink of hunting with silly string.
Wyobraźcie sobie polowanie z serpentyną w aerozolu.
EnglishThat is not such a silly idea in essence.
Właściwie nie jest to taki zły pomysł.
EnglishSo let us not do anything so silly as regards other offences just because they have been committed on the Internet.
Dlatego nie róbmy rzeczy tak niemądrej w stosunku do określonych wykroczeń tylko dlatego, że popełniono je przy użyciu Internetu.
EnglishAnd to argue, then, that the chance of a second death is as if you didn't know that information is really silly.
Argumentowanie, że prawdopodobieństwo drugiej śmierci jest takie, jak byśmy nie wiedzieli o pierwszej, jest niedorzeczne. ~~~ To błąd.
EnglishThis is in Cambodia, rural Cambodia -- a fairly silly arithmetic game, which no child would play inside the classroom or at home.
" To jest Kambodża, uboga wioska -- jakaś prosta gra arytmetyczna, której żaden uczeń nie włączyłby w klasie czy w domu.
EnglishAnd it sounds silly, but that's basically what we do.
EnglishPerhaps they are silly to do that.
EnglishThat seems a little silly to me.
EnglishIt's a little quirky and silly.
EnglishGiusto, you made a silly mistake.
EnglishIt's just something [silly]."