"silent" po polsku

EN

"silent" - polskie tłumaczenie

volume_up
silent {rzecz.}
volume_up
silent {przym.}

EN silent
volume_up
{rzeczownik}

1. Film i telewizja

silent (też: silent film)

Synonimy (angielski) dla "silent":

silent

Przykłady użycia - "silent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying.
Parlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie.
EnglishExperience has taught us that in situations like these, we should not remain silent.
Doświadczenie nauczyło nas, że w takich sytuacjach nie powinniśmy milczeć.
EnglishThey usually remain silent about their daily problems in order to avoid difficulties.
Zazwyczaj, aby uniknąć dalszych komplikacji nie mówią o swoich codziennych problemach.
EnglishAnd I say "thank you for being here" because I was silent for 17 years.
I mówię, że dziękuję wam za bycie tu, ponieważ nie odzywałem się przez 17 lat.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Nie możemy milczeć i wzywamy do przywrócenia porządku konstytucyjnego.
EnglishRachel Carson was thinking of these, and came out with "Silent Spring," way back.
Rachel Carson o tym pomyślała i dużo wcześniej wydała "Cichą wiosnę".
EnglishHowever, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Jednak istnieje pewna anomalia: podczas gdy Rada milczy, władze rządowe działają.
EnglishSince then, the outside world has remained silent for a conspicuously long time.
Od tamtej pory świat zewnętrzny milczał przez wyjątkowo długi czas.
EnglishThe first is that the European Parliament has fallen silent during the Greek crisis.
Po pierwsze, Parlament Europejski milczał podczas greckiego kryzysu.
English- and remain silent.
W Strasburgu wzruszają ramionami, pytając: "Co możemy zrobić?”. I nadal milczą.
EnglishAnd so, robin eggs failed to hatch, songbirds died en masse, towns fell silent.
A więc, z jajek rudzików nic się nie wylęgało, ptaki śpiewające masowo zdychały, miasta umilkły.
EnglishSince David Kato's murder, the authorities have been too silent.
Władze są nadmiernie wstrzemięźliwe w słowach od czasu morderstwa Davida Kato.
EnglishTo the end that [my] glory may sing praise to thee, and not be silent.
Tedyś odmienił płacz mój w pląsanie; zdjąłeś ze mnie wór mój, a przepasałeś mię radością.
EnglishEgypt, Russia and China are good examples of 'political discretion' or keeping 'silent'.
Egipt, Rosja i Chiny są dobrymi przykładami "dyskrecji politycznej” i zachowywania "ciszy”.
EnglishEurope cannot stand still and remain silent in the face of this conflict.
Europa nie może stać bezczynnie i milczeć w obliczu tego konfliktu.
EnglishHow long will the 26 other governments continue to remain silent on this?
Jak długo 26 pozostałych rządów będzie dalej milczeć w tej sprawie?
EnglishA cruel injustice was perpetrated against a Member of the European Parliament and you remain silent.
Posłowi do Parlamentu Europejskiego wyrządzono okrutną krzywdę, a Wy milczycie.
EnglishThe Socialist Group in the European Parliament has not been silent.
Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim nie milczy na ten temat.
EnglishThe Commission and the Council, too, should insist on this; remaining silent is no longer an option.
Komisja i Rada także powinny na to nalegać; niemożliwe jest dalsze milczenie.
EnglishThe European institutions were silent accomplices of this attack on the people and on the ecosystem.
Cichymi współsprawcami tego ataku na ludzi i ekosystem były instytucje europejskie.