"to shun" po polsku

EN

"to shun" - polskie tłumaczenie

EN to shun
volume_up
{czasownik}

volume_up
unikać {czas. ndk}
In some cases, the same populations shun the greater whole and close themselves off from the dominant society.
W niektórych przypadkach te same populacje unikają większej całości i zamykają się na dominujące społeczeństwo.
Therefore I would say that it is hypocritical to shun or postpone this debate on these questions and the reaching of conclusions.
Chciałbym zatem powiedzieć, że hipokryzją jest unikanie lub opóźnianie debaty na temat tych spraw oraz dojścia do odpowiednich wniosków.
to shun
to shun

Przykłady użycia - "to shun" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt does not shun one form of energy or sympathise with another for ideological reasons.
Atmosfera nie stroni od jednej formy energii sympatyzując z inną ze względów ideologicznych.
EnglishIn some cases, the same populations shun the greater whole and close themselves off from the dominant society.
W niektórych przypadkach te same populacje unikają większej całości i zamykają się na dominujące społeczeństwo.
EnglishTherefore I would say that it is hypocritical to shun or postpone this debate on these questions and the reaching of conclusions.
Chciałbym zatem powiedzieć, że hipokryzją jest unikanie lub opóźnianie debaty na temat tych spraw oraz dojścia do odpowiednich wniosków.
EnglishGore-Tex is all about personal accountability of their management and their employees, to the point where they really kind of shun the idea of bosses.
Gore-Tex polega na osobistej odpowiedzialności swojego zarządu i pracowników, tak bardzo, że w zasadzie zanikło tam pojęcie przywództwa.