"shred" po polsku

EN

"shred" - polskie tłumaczenie

volume_up
shred {rzecz.}

EN shred
volume_up
{rzeczownik}

shred (też: patch, scrap, snip, snippet)
shred (też: fraction, fragment)
shred (też: snippet)
I rozdzierasz na strzępy listę kandydatów.
The poor little Molas coming in, getting ripped to shreds, so we head down south, to San Diego.
Biedne małe samogłowy przypływają i są rozrywane na strzępy... więc popłynęliśmy bardziej na południe, do San Diego.
We are here in Parliament with very good ideas and, at the same time, the governments are tearing the euro to shreds and making recovery impossible.
Mamy tu w Parlamencie bardzo dobre pomysły, ale w tym samym czasie rządy rwą euro na strzępy i uniemożliwiają naprawę gospodarczą.

Przykłady użycia - "shred" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt starts with metal recyclers who shred our stuff into very small bits.
Zaczynamy od firmy odzyskującej metale, które rozdrabniają rzeczy.
EnglishMr Brown has not a shred of credibility now.
Obecnie pan Brown nie jest w najmniejszym stopniu wiarygodny.
EnglishAnd you shred the candidate list.
I rozdzierasz na strzępy listę kandydatów.
EnglishCouldn't find a shred of evidence.
EnglishWe well know, through experience, what it is to have to leave your own country in search of a future or some shred of economic dignity.
Dzięki swoim doświadczeniom dobrze wiemy, jak to jest, gdy trzeba opuścić swój kraj w poszukiwaniu przyszłości lub resztek ludzkiej godności.
Englishnot a shred of truth
EnglishWhen the five minutes were over, I would say, "Please shred the piece of paper. ~~~ Put the little pieces in your pocket or in your backpack, and tell me how many questions you got correctly."
Po pięciu minutach prosiłem, aby podarli i zabrali kartkę, aby podarli i zabrali kartkę, mówiąc mi, ile mieli poprawnych odpowiedzi.
EnglishActing to help victims of this catastrophe rebuild their lives, homes and futures is surely something that any Member of this Parliament with a shred of humanity will agree on.
Niesienie pomocy ofiarom katastrofy w odbudowie ich życia, domów i przyszłości jest czymś, na co z pewnością wyrazi zgodę każdy poseł tego Parlamentu, który ma odrobinę ludzkich uczuć.