"shield" po polsku

EN

"shield" - polskie tłumaczenie

volume_up
shield {rzecz.}
volume_up
Shield {rzecz.}

EN shield
volume_up
{rzeczownik}

shield (też: dial, disc, target, shooting target)
And that's Mount Olympus on Mars, which is a kind of huge volcanic shield on that planet.
Są tam wulkany, jak ten, Olympus Mons, jakby wielka wulkaniczna tarcza Marsa.
Ye that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.
Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.
He layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
shield (też: casing, cover, jacket, sheathing)
Weight: 1.7 kg (3.7 lb.) with weather shield 
Masa: 1,7 kg z osłoną pogodową
The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.
BC: And on the front of it is this heat shield, this saucer-looking thing that has about a half-inch of essentially what's cork on the front of it, which is our heat shield.
. ~~~ Osłona ciepłochłonna, przypominająca salaterkę, to 1,25 cm czegoś w stylu korka.

Synonimy (angielski) dla "shield":

shield

Przykłady użycia - "shield" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
Jedna z nauczycielek poniosła śmierć, zasłaniając uczennicę własnym ciałem.
EnglishThe euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
Euro, stabilna wspólna waluta, odegrała rolę faktycznej osłony pieniężnej.
EnglishWill we stand with Russia and say that we do not want a US defence shield?
Czy poprzemy pozycję Rosji i powiemy, że nie chcemy amerykańskiej tarczy obronnej?
EnglishRomania has advocated the establishment of the shield since the Bucharest Summit in 2008.
Rumunia popiera utworzenie tarczy od czasu szczytu w Bukareszcie w 2008 roku.
EnglishBut after comparing the text... to the runes on this Viking shield...
Ale... porównując ten tekst z tym, umieszczonym wokół krawędzi tarczy Wikingów
EnglishPersia, Cush, and Put with them, all of them with shield and helmet;
Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z przyłbicami;
EnglishAnd journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Reporterzy pikietują na ulicach w celu polepszenia prawa prywatności źródeł.
EnglishThou hast also given me the shield of thy salvation; And thy gentleness hath made me great.
Albowiem dałeś mi tarcz zbawienia mego, a w cichości twojej rozmnożyłeś mię.
EnglishFirstly, with regard to the question by Mr Rouček concerning the anti-missile shield.
Po pierwsze, w odniesieniu do pytania pana posła Roučeka, dotyczącego tarczy antyrakietowej.
EnglishAnd Elam bare the quiver, with chariots of men [and] horsemen; and Kir uncovered the shield.
Elam też wziął sajdak z wozami ludu wojennego, a Kir okazał tarczę swoję.
EnglishDisarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.
Agenda obejmuje także kwestię rozbrojenia, kontroli zbrojeń i ewentualnej tarczy antyrakietowej.
EnglishEach pre-filled syringe is affixed with a needle closed by a needle shield of natural rubber.
Każda ampułko- strzykawka ma igłę zamkniętą w osłonie z naturalnej gumy.
EnglishI believe that we will have to discuss at EU level the effectiveness of this anti-missile shield.
Sądzę, że musimy na szczeblu UE przedyskutować skuteczność tarczy przeciwrakietowej.
EnglishThere he brake the arrows of the bow; The shield, and the sword, and the battle.
W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.
EnglishWhat will be the European Union's position on the missile shield?
Jakie będzie stanowisko Unii Europejskiej w sprawie tarczy antyrakietowej?
EnglishBut thou, O Jehovah, art a shield about me; My glory and the lifter up of my head.
Wiele ich mówią o duszy mojej: Niemać ten ratunku od Boga.
EnglishFar from being our shield and protection, EU directives have frequently stolen a march on the WTO.
Dyrektywy UE, dalekie od pełnienia roli naszej tarczy i ochrony, często wyprzedzały WTO.
EnglishFinally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?
Po trzecie wreszcie, co Pani sądzi o tarczy antyrakietowej?
EnglishThe children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, armed for war.
Z synów Judowych, noszących tarcz i włócznię, sześć tysięcy i ośm set gotowych do boju.
EnglishSlay them not, lest my people forget: Scatter them by thy power, and bring them down, O Lord our shield.
Bóg mój miłosierny uprzedzi mię; Bóg mi da oglądać pomstę nad nieprzyjaciółmi mymi.