"to shelve" po polsku

EN

"to shelve" - polskie tłumaczenie

EN to shelve
volume_up
[shelved|shelved] {czasownik}

They were two problems that were shelved because they were complicated.
Te dwa problemy zostały odłożone na później, ponieważ były zbyt skomplikowane.
We are disappointed that the Commission has shelved the review because of difficulties in securing a consensus on the way forward.
Jesteśmy rozczarowani, że Komisja ze względu na trudności w osiągnięciu konsensusu w sprawie dalszego postępowania odłożyła na później przeprowadzenie przeglądu.
If this does not occur, I fear that the problem will be considered and then shelved, while all the fishery stocks are devastated.
Obawiam się, że jeżeli Unia Europejska tego nie zrobi problem będzie rozważany, a następnie odłożony ad acta, podczas gdy wszystkie zasoby rybne zostaną zdewastowane.
to shelve

Przykłady użycia - "to shelve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe specific question that was asked was: if the assessment proves unfavourable, will you shelve the plans for implementing CCCTB?
Konkretne postawione pytanie brzmiało tak: jeżeli ocena okaże się niekorzystna, czy zrezygnują państwo z planów wprowadzenia CCCTB?
EnglishParticularly in times of crisis, it is important, in my opinion, to evaluate plans more carefully and, if necessary, to shelve them.
Moim zdaniem istotne jest, szczególnie w dobie kryzysu, żeby oceniać plany znacznie ostrożniej i w razie konieczności odkładać je na później.