"set day" po polsku

EN

"set day" - polskie tłumaczenie

EN set day
volume_up
{rzeczownik}

set day (też: fixed day, jour fixe)
volume_up
żurfiks {m.} [starom.] (jour fixe)

Przykłady użycia - "set day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSee, I have set before thee this day life and good, and death and evil;
Otom położył przed oczy twoje dziś żywot i dobre, także śmierć i złe.
EnglishAnd ye shall observe to do all the statutes and the ordinances which I set before you this day.
Pilnujcież tedy, abyście czynili wszystkie ustawy i sądy, które ja wam dziś przedkładam.
EnglishSo Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and an ordinance in Shechem.
A tak uczynił Jozue przymierze z ludem dnia onego, i przełożył im rozkazanie i sąd w Sychem.
EnglishBehold, I set before you this day a blessing and a curse:
Oto, ja dziś wam przedkładam błogosławieństwo, i przeklęstwo;
EnglishAnd upon a set day Herod arrayed himself in royal apparel, and sat on the throne, and made an oration unto them.
A dnia pewnego Herod oblekłszy się w szatę królewską i siadłszy na stolicy, uczynił rzecz do nich.
EnglishThis Parliament has proposed that a day be set aside to remember the victims of Nazism and totalitarian Communism.
Ten Parlament zaproponował, żeby ustanowić dzień pamięci ofiar nazizmu i totalitarnego komunizmu.
EnglishAnd what great nation is there, that hath statutes and ordinances so righteous as all this law, which I set before you this day?
Albo któryż naród tak wielki, któryby miał ustawy i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś?
EnglishLet them set the day.
Englishsee, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down and to destroy and to overthrow, to build and to plant.
Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.
EnglishAnd, behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of Jehovah, and let him deliver me out of all tribulation.
Przetoż jako dziś poważona była dusza twoja w oczach moich, tak niech będzie poważona dusza moja w oczach Pańskich, a niech mię wyrwie Pan ze wszego ucisku.
EnglishAnd I will set apart in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there; to the end thou mayest know that I am Jehovah in the midst of the earth.
Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie.