EN seal
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

seal (też: signet, stamp, cachet, sigil)
It is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
Set me as a seal upon thy heart, As a seal upon thine arm: For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol; The flashes thereof are flashes of fire, A very flame of Jehovah.
Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego
seal (też: signet, stamp)
seal (też: washer)
High density polyethylene bottles, with a child resistant polypropylene cap and an induction seal.
Butelki polietylenowe (HDPL) z nakrętką polipropylenową zabezpieczającą przed odkręcaniem przez dzieci i wewnętrzną uszczelką.
Each carton contains one single-use type I glass vial with a rubber butyl stopper and a " flip-off " aluminium seal.
Każde pudełko tekturowe zawiera jedną fiolkę przeznaczoną do jednorazowego użycia ze szkła typ I z korkiem z gumy butylowej i aluminiową uszczelką typu " flip- off ".
The powder is contained in colourless glass vials (2 ml) with a laminated stopper, sealed with a yellow flip-off cap on the aluminium overseal.
Proszek jest umieszczony w bezbarwnych fiolkach szklanych (2 ml) z laminowanym korkiem, zamkniętych aluminiową uszczelką i żółtą nasadką do zerwania.

2. Zoologia

seal
Ultimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Ostatecznie to konsumenci zadecydują, czy zechcą kupować produkty z fok.
Seal hunting occurs in Sweden, but it is controlled protective hunting.
W Szwecji odbywają się polowania na foki, ale są to polowania kontrolowane, mające na celu ochronę gatunku.
We have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Wszystkimi nami wstrząsnęły zdjęcia z kanadyjskich polowań na foki.

Synonimy (angielski) dla "seal":

seal

Przykłady użycia - "seal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
EnglishHe that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.
Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
EnglishJody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...
Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...
EnglishPolypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.
Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Podpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.
English(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.
(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.
Englishsealed with an aluminium seal, packed as 10 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam go
Englishml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishUse an alcohol swab to wipe the rubber seal on the end of the pen.
Przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem gumowy korek na końcu wstrzykiwacza.
EnglishType I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
Englishwith an aluminium seal, packed as 35 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam wo
Englishwith an aluminium seal, packed as 12 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam po
EnglishTo do this, remove the child-resistant cap and the foil seal.
Aby tego dokonać, należy zdjąć nakrętkę uniemożliwiającą otwarcie 16 14 12 10 8 6 4 2
EnglishType I glass cartridge with a (bromobutyl) rubber plunger, rubber disc, and aluminium seal.
Wkład ze szkła typu I z gumowym tłokiem (z bromobutylu), gumowym korkiem i aluminiową osłonką.
EnglishBreak seal of the needle, using a twisting motion and remove the cap.
Odkręcić zabezpieczenie igły i usunąć plastikową nasadkę ochronną.
EnglishHigh density polyethylene bottle with chlorobutyl rubber stopper and aluminium seal
Butelka z polietylenu wysokiej gęstości z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and grey flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i szarym kapslem.
EnglishThus, the European Union wants to seal itself off from refugees far beyond its external borders.
A zatem Unia Europejska pragnie zatrzymać uchodźców daleko poza swoimi zewnętrznymi granicami.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and blue flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i niebieskim kapslem.