EN say
volume_up
{rzeczownik}

It is vitally important that the work of the EU is transparent and that the public knows who has had a say in the content of laws.
Jest niezmiernie ważne, aby praca UE była przejrzysta, a opinia publiczna wiedziała, kto ma wpływ na treść aktów prawnych.
(SV) I entirely agree that every Member State has the right to have a say.
(SV) W pełni zgadzam się z tym, ze każde państwo członkowskie ma prawo do wyrażenia swej opinii.
We have said that we will follow Swedish opinion.
Powiedzieliśmy, że będziemy podstępować zgodnie ze szwedzką opinią publiczną.

Przykłady użycia - "say" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfor I say unto you, I shall not eat it, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
EnglishBut if our righteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say?
Jeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy?
EnglishAs my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
EnglishI cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.
EnglishThat is to say, there are many quarters where religious values are not respected.
Jest zatem wiele obszarów, na których wartości religijne nie są respektowane.
EnglishThe people must be able to have their say on all these issues, which affect them.
Ludzie muszą mieć możliwość decydowania we wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
EnglishWe have the responsibility to be consistent in what we say and what we promise.
Ponosimy odpowiedzialność za to, by nasze deklaracje i obietnice były spójne.
EnglishIt is a mistake to say that we are defending services but not jobs in industry.
Błędne jest twierdzenie, że bronimy usług, ale nie miejsc pracy w przemyśle.
EnglishWill Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?
Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?
EnglishI must say that before I went to the U.S. I didn't consciously identify as African.
Zanim pojechałam do Ameryki nie identyfikowałam się świadomie jako Afrykanka.
EnglishThe people of Europe have a say in this matter and they must be respected.
Obywatele Europy mają prawo do swego zdania w tej sprawie i należy je uszanować.
EnglishNeedless to say, I heard in the introductions about the need for dialogue.
Nie muszę dodawać, że we wstępnych wystąpieniach wspomniano o potrzebie dialogu.
EnglishI have also listened very carefully to what the group rapporteurs had to say.
Wysłuchałam również bardzo uważnie tego, co mieli do powiedzenia sprawozdawcy grup.
EnglishThat is why the discussions in the committee were exciting, to say the least.
Oto, dlaczego dyskusje w komisji były, delikatnie rzecz ujmując, fascynujące.
EnglishThe committee was unanimous on this issue and so that is all I have to say.
Komisja była jednogłośna w tej sprawie, zatem to wszystko, co mam do powiedzenia.
EnglishMr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.
Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
Englishdoes not tempt us to say that there are no truths to be known about human nutrition.
Oczywiście istnieje wiele produktów, które zaliczają się do zdrowego jedzenia.
EnglishUnfortunately, I have to say that the Dess report contains such a proposal.
Niestety stwierdzam, że sprawozdanie pana posła Dessa zawiera taką propozycję.
EnglishOn these links, you will find some ways to have your say and run your projects.
Dzięki tym linkom, poznasz sposoby wyrażania poglądów i realizowania swoich projektów.