"sail" po polsku

EN

"sail" - polskie tłumaczenie

volume_up
sail {rzecz.}

EN sail
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Żegluga, archaiczne

1. ogólne

sail
Of fine linen with broidered work from Egypt was thy sail, that it might be to thee for an ensign; blue and purple from the isles of Elishah was thine awning.
Bisior haftowany egipski bywał płótnem twojem, z któregoś żagle miewał; hijacynt i szarłat z wysep Elisa był nakryciem twojem.
The implementation of the Stabilisation and Association Agreement should put the wind of Europe in the sails of Montenegro's reforms.
Wdrożenie Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu będzie jak europejski wiatr w żaglach reform Czarnogóry.

2. Żegluga, archaiczne

sail (też: clipper)
volume_up
żaglowiec {m.} [żegl.]

Synonimy (angielski) dla "sail":

sail

Przykłady użycia - "sail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf they sail only half-full, the freight costs are too high.
Jeśli będą pływać tylko z połową dopuszczalnego ładunku, koszty transportu będą zbyt wysokie.
EnglishSetting sail therefore from Troas, we made a straight course to Samothrace, and the day following to Neapolis;
Puściwszy się tedy z Troady, prostośmy bieżeli do Samotracyi, a nazajutrz do Neapolu.
EnglishHundreds of dubious single-hulled vessels sail these seas.
Na tym akwenie pływają setki podejrzanych statków jednokadłubowych.
EnglishThe ships that sail the Mediterranean are not the same ships that sail the Atlantic, and vice versa.
Statki pływające po Morzu Śródziemnym nie są takie same jak statki żeglujące po Atlantyku - i na odwrót.
EnglishNow Paul and his company set sail from Paphos, and came to Perga in Pamphylia: and John departed from them and returned to Jerusalem.
A puściwszy się z Pafu Paweł i ci, którzy z nim byli, przyszli do Pergi Pamfiliejskiej.
EnglishWe have set sail on a new and exciting adventure.
Wyruszyliśmy w nową i fascynującą podróż.
Englishsaying, Fear not, Paul; thou must stand before Caesar: and lo, God hath granted thee all them that sail with thee.
Englishbut taking his leave of them, and saying, I will return again unto you if God will, he set sail from Ephesus.
Ale się z nimi pożegnawszy, rzekł: Koniecznie ja muszę święto nadchodzące w Jeruzalemie obchodzić; lecz się zasię do was wrócę, będzieli wola Boża.
English♫ ~~~ ♫ And on the day that we sail,
Englishto sail in uncharted waters
Englishsail the mighty ocean wide. ♫
EnglishIn this particular case, all the shipowners had to work together and sail in a convoy as none of them was able to go it alone.
W tym konkretnym przypadku wszyscy armatorzy muszą współpracować i pływać w konwoju, ponieważ żaden nie mógłby zrobić niczego samodzielnie.
Englishto sail in uncharted waters
EnglishThy tacklings are loosed; they could not strengthen the foot of their mast, they could not spread the sail: then was the prey of a great spoil divided; the lame took the prey.
Osłabiały powrozy twoje, nie będą mogły w klubie zatrzymać masztu twego, ani rozciągną żaglów.
EnglishBut we going before to the ship set sail for Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, intending himself to go by land.
A my przyszedłszy wprzód do okrętu, puściliśmy się do Assonu, abyśmy stamtąd wzięli Pawła; albowiem tak był postanowił, mając sam pieszo iść.
EnglishAnd when it was determined that we should sail for Italy, they delivered Paul and certain other prisoners to a centurion named Julius, of the Augustan band.
A gdy skazano, żebyśmy płynęli do Włoch, oddano i Pawła, i niektóre inne więźnie setnikowi, imieniem Julijuszowi, roty Augustowej.
EnglishAnd when it came to pass that were parted from them and had set sail, we came with a straight course unto Cos, and the next day unto Rhodes, and from thence unto Patara:
A gdyśmy odjechali, rozstawszy się z nimi, prosto jadąc, przyjechaliśmy do Kou, a nazajutrz do Rodu, a stamtąd do Patary.
EnglishThey have been compared to astronauts -- these elder navigators who sail vast open oceans in double-hulled canoes thousands of miles from a small island.
Byli porównywani do astronautów -- ci starsi żeglarze, co przeprawiali się przez oceany w dwukadłubowych canoe tysiące mil od małych wysepek.
EnglishFor Paul had determined to sail past Ephesus, that he might not have to spend time in Asia; for he was hastening, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
Albowiem Paweł umyślił był minąć Efez, aby mu nie przyszło czasu trawić w Azyi, bo się kwapił, jeźliby mu można, aby na dzień świąteczny był w Jeruzalemie.