"saddle" po polsku

EN

"saddle" - polskie tłumaczenie

volume_up
saddle {rzecz.}

EN saddle
volume_up
{rzeczownik}

1. Jeździectwo

saddle
It just looks like a saddle you'd put on a horse.
Wygląda jak siodło dla konia.
And all of these are the same principles that apply to the saddle-shaped spring in stomatopods.
Wszystkie te cechy wykorzystane są przez stomatopoda w ich "siodło-kształtnych" sprężynach.
Siodło jest zaznaczone na żółto.

2. Sport

saddle
volume_up
siodełko {n.} [zdr.]

3. Gastronomia

saddle (też: haunch, loin)

Synonimy (angielski) dla "saddle":

saddle

Przykłady użycia - "saddle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe cannot allow anyone to saddle us with a diagnosis or talk us into taking a drug.
Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek obarczał nas diagnozą lub wmawiał nam jakikolwiek lek.
EnglishAnd what's shown here is a saddle-shaped roof that he built that's 87 and a half feet spanwise.
Widzicie tu, zbudowany przez niego, dach w kształcie siodła, który rozciąga się na 26 i pół metra.
EnglishAnd he said unto his sons, Saddle me the ass.
Zatem rzekł synom swym: Osiodłajcie mi osła; i osiodłali mu osła, i wsiadł nań,
EnglishThe saddle-shaped structure is also known as a "hyperbolic paraboloid surface," or an "anticlastic surface."
Kształt siodła znany jest również jako paraboloida hiperboliczna lub powierznia antyklastyczna.
EnglishAnd he spake to his sons, saying, Saddle me the ass.
Nadto rzekł do synów swoich, mówiąc: Osiodłajcie mi osła.
EnglishDo not saddle Europe with the responsibility for a social failing that is down to national political debate!
Proszę nie obciążać Europy odpowiedzialnością za porażkę społeczną, której przyczyny leżą w narodowej debacie politycznej!
EnglishAnd what saddle soever he that hath the issue rideth upon shall be unclean.
A wnętrzności jego, i nogi jego, opłucze wodą, i zapali kapłan to wszystko na ołtarzu; całopalenie jest ofiary ognistej ku wdzięcznej wonności Panu.
EnglishAnd we went back to those high-speed videos again, and we could actually visualize the saddle compressing and extending.
Obejrzeliśmy ponownie te nagrania w wysokiej prędkości i mogliśmy rzeczywiście zaobserwować kurczenie i rozprężanie siodła.
Englishto ride side-saddle
Englishto ride side-saddle
EnglishI believe that the Slovak government will take to heart the recommendations of the rapporteurs of the European Parliament and will not saddle the country with future debt.
Wierzę, że rząd słowacki weźmie sobie do serca zalecenia sprawozdawców Parlamentu Europejskiego i nie obciąży kraju przyszłym zadłużeniem.
EnglishSo, this -- what I saw, on every single mantis shrimp limb, whether it's a spearer or a smasher, is a beautiful saddle-shaped structure right on the top surface of the limb.
No i - zobaczyłam, że na każdym jednym odnóżu ustonogów, czy to u dźgających czy tłukących, jest piękny element w kształcie siodła zaraz na górnej powierzchni odnóża.
EnglishAnd he answered, My lord, O king, my servant deceived me: for thy servant said, I will saddle me an ass, that I may ride thereon, and go with the king; because thy servant is lame.
A on mu odpowiedział: Królu, panie mój, zdradził mię sługa mój; bo rzekł był sługa twój, osiodłam sobie osła, żebym siadłszy nań, jechał z królem, gdyż jest chromy sługa twój.