"São Tomé and Príncipe" po polsku

EN

"São Tomé and Príncipe" - polskie tłumaczenie

EN

São Tomé and Príncipe {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
São Tomé and Príncipe
Fisheries Partnership Agreement between the EC and São Tomé and Príncipe (vote)
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (głosowanie)
São Tome and Principe, Cabo Verde and Papua New Guinea sign several agreements with the Community for accession to the Lomé Convention.
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Republika Zielonego Przylądka i Papua Nowa Gwinea podpisują ze Wspólnotą umowy dotyczące przystąpienia do konwencji z Lome.

Przykłady użycia - "São Tomé and Príncipe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFisheries Partnership Agreement between the EC and São Tomé and Príncipe (vote)
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (głosowanie)
EnglishSão Tomé and Príncipe
EnglishThis proposal refers to the conclusion of a new protocol to the Partnership Agreement between the EU and São Tomé and Príncipe.
Omawiany wniosek dotyczy zawarcia nowego protokołu do umowy o partnerstwie między UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
EnglishSão Tome and Principe, Cabo Verde and Papua New Guinea sign several agreements with the Community for accession to the Lomé Convention.
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Republika Zielonego Przylądka i Papua Nowa Gwinea podpisują ze Wspólnotą umowy dotyczące przystąpienia do konwencji z Lome.
EnglishIt should be noted that the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe is a least developed country and also qualifies as a highly indebted country.
Należy zauważyć, że Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej należy do krajów najsłabiej rozwiniętych, a także zalicza się do krajów o wysokim zadłużeniu.
EnglishThis new protocol with São Tomé and Príncipe of 15 June 2010, for the 2011-2014 period, therefore makes complete sense, and Parliament must give its consent.
Nowy protokół z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z dnia 15 czerwca 2010 r. na lata 2011-2014 ma zatem zdecydowanie sens i Parlament musi wyrazić zgodę.
EnglishThe draft Council decision relates to the conclusion of a new protocol on the Fisheries Partnership Agreement (FPA) between the EU and the Republic of São Tomé and Príncipe.
Projekt decyzji Rady odnosi się do zawarcia nowego protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.