EN rush
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Why the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Dlaczego panuje taki pośpiech, aby traktat lizboński ratyfikowano we wszystkich dwudziestu siedmiu państwach członkowskich?
I must say that the rush by the Council to adopt a whole series of decisions is somewhat embarrassing in the light of this.
Przyznam, że wobec tego pośpiech Rady, by przyjąć całą serię decyzji staje się nieco żenujący.
There is no rush to put this matter to the vote at this very moment.
Nie ma pośpiechu - nie musimy poddawać tej sprawy pod głosowanie akurat w tym momencie.
rush (też: impetus, sprout, tantivy)
And the demons came out from the man, and entered into the swine: and the herd rushed down the steep into the lake, and were drowned.
A wyszedłszy dyjabli z onego człowieka, weszli w świnie; i porwała się ona trzoda pędem z przykra do jeziora, i utonęła.
Far too often the concerns and interests of our peoples are ignored in the headlong rush to advance the federalist agenda exemplified in the Lisbon Treaty.
Zbyt często obawy i interesy naszych narodów są ignorowane w pośpiesznym pędzie do realizacji federalistycznego programu, którego przykładem jest traktat lizboński.
rush (też: chase)
On that basis, I am far from convinced about the rush to wind energy through unachievable targets.
W tej sytuacji nie przekonuje mnie gonitwa za energią wiatrową bazująca na nierealnych celach.
In our rush to cut emissions, however, we should not undermine the competitiveness of European car manufacturers.
W naszej gonitwie za ograniczaniem emisji nie powinniśmy jednak osłabiać konkurencyjności europejskich producentów samochodów.
rush (też: acme, apex, high point, peak)
Pracując nad tym projektem wymyśliłem "Kolejowe godziny szczytu".
Even during rush hour, it goes virtually unused.
Nawet w godzinach szczytu jest praktycznie pusta.
It's morning rush hour. ~~~ It's very cold outside.
Poranna godzina szczytu, na zewnątrz jest bardzo zimno.
rush (też: blast, puff)
rush (też: rush hour)
volume_up
godziny szczytu {niemęskoos.}
Pracując nad tym projektem wymyśliłem "Kolejowe godziny szczytu".
Rush hours would be limited to a maximum time slot, on working days only, of three hours in the morning and three hours in the late afternoon.
Godziny szczytu byłyby ograniczone do maksymalnego przedziału trzech godzin porannych i trzech godzin późno popołudniowych, tylko w dni robocze.
rush (też: surge)

2. Botanika

rush (też: bulrush)
Neither shall there be for Egypt any work, which head or tail, palm-branch or rush, may do.
I nie będzie żadna sprawa w Egipcie, którąby uczynić miała głowa albo ogon, gałąź albo sitowie
Azaż urośnie sitowie bez wilgotności?
And the glowing sand shall become a pool, and the thirsty ground springs of water: in the habitation of jackals, where they lay, shall be grass with reeds and rushes.
I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód; w łożyskach smoków, kędy legali, trawa, trzcina, i sitowie rość będzie.

Przykłady użycia - "rush" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Szykuje się bezwzględny wyścig. Szaleństwo na miarę XIX-wiecznej gorączki złota.
EnglishLet me urge that we are cautious and do not rush into new legislation.
Wzywam do ostrożności i nie przyjmowania w pośpiechu nowych uregulowań prawnych.
EnglishIn 1849, in that Gold Rush, they took over $700 million worth of gold out of California.
W 1849, w czasach Gorączki Złota, wywieziono z Kalifornii ponad 700 mln $ w złocie.
EnglishIn this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.
Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.
EnglishThere is no rush to put this matter to the vote at this very moment.
Nie ma pośpiechu - nie musimy poddawać tej sprawy pod głosowanie akurat w tym momencie.
EnglishA few weeks later she assured President Medvedev that there was no reason to rush things.
Kilka tygodni później zapewniła prezydenta Miedwiediewa, że nie widzi powodu do pośpiechu.
EnglishHowever, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
Nie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Wręcz przeciwnie, raczej zachęcały do "wyścigu do sądu”.
EnglishIt was rush hour and thousands of people were streaming down the stairs.
Nagle zauważyłem, że jakiś mężczyzna osunął się na ziemię.
English(NL) Madam President, we have to stand by mothers and fathers in the rush hour of their lives.
(NL) Pani przewodnicząca! Musimy stać po stronie matek i ojców w szczytowych momentach ich życia.
EnglishThey had bad burn rate in the Gold Rush. ~~~ A very bad burn rate.
" Ponosili też bardzo wysokie koszty w czasie Gorączki Złota.
EnglishIn fact, the same brain region where we found activity becomes active also when you feel the rush of cocaine.
Miejsce to, w którym odnaleźliśmy pobudzenie, uaktywnia się także, gdy zażyjemy kokainę.
EnglishYou wish to take a decision on 19 June, but there is no rush.
Pragnie pani podjąć decyzję 19 czerwca, ale nie ma pośpiechu.
EnglishIn fact, one of the most important was a brain region that becomes active when you feel the rush of cocaine.
Jednym z najważniejszych był ten, który reaguje na odlot po kokainie.
EnglishNow, here's where our analogy with the Gold Rush starts to diverge, and I think rather severely.
A teraz punkt, w którym analogia z Gorączką Złota zaczyna się oddalać, i to jak sądzę dość drastycznie.
EnglishLet me just rush very quickly through things that we've done.
Przeprowadzę was szybko przez to co zrobiliśmy do tej pory.
EnglishIn the Gold Rush, people literally jumped ship.
W czasach Gorączki Złota, ludzie dosłownie wyskakiwali ze statków.
EnglishThat is why we should not rush these things unnecessarily.
Dlatego nie powinniśmy się niepotrzebnie spieszyć.
EnglishI sat down and felt the blood rush down from my face, and in the heat of the desert, I was freezing cold.
Usiadłam i poczułam jak krew odpływa mi z twarzy. ~~~ Mimo wysokiej temperatury otoczenia było mi lodowato.
EnglishIt's morning rush hour. ~~~ It's very cold outside.
Poranna godzina szczytu, na zewnątrz jest bardzo zimno.