"run-through" po polsku

EN

"run-through" - polskie tłumaczenie

PL

EN run-through
volume_up
{rzeczownik}

run-through (też: assay, attempt, audition, bid)

Przykłady użycia - "run-through" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe'll find out -- run them through the system, see if any one of them have a drug conviction.
Dowiemy się -- przepuść ich przez system, sprawdź czy któryś był skazany za narkotyki
EnglishI will just run through a couple of elements that were raised in the debate.
Powiem krótko o kilku sprawach, które zostały poruszone w debacie.
EnglishWe're just going to run through all the old ones and watch them five times because they're so true.
Za to wrócimy do starych nagrań i obejrzymy je pięć razy, bo są takie prawdziwe.
EnglishYou run it through a new kind of printer called a wax printer.
Przepuszczamy go przez nowy rodzaj drukarki nazywany drukarką woskową.
EnglishLet me run through these three priorities, the added value, to begin with.
Omówię te trzy priorytety, począwszy od wartości dodanej.
EnglishSo let's run through the things you've got to include in your presentation.
Więc omówmy szybko, co musiscie zawrzeć w prezentacji.
EnglishBut before I get to this slide, I just wanted to run you through this.
Wrócę do tego. ~~~ Przedtem jednak chcę o czymś wspomnieć.
EnglishLet me run through our criticisms once again, by which I mean our criticisms of Russia, just to be clear.
Ponownie przybliżę naszą krytykę, przez którą rozumiem krytykę Rosji - żeby była jasność.
EnglishRight, the current wants to run through the play-dough, not through that LED.
Prąd płynie przez ciastolinę, nie przez diodę.
EnglishSo we can run this through to something like prosthetics, which is highly specialized to an individual's handicap.
Możemy zastosować to w protetyce, wysoce wyspecjalizowanej pod kątem indywidualnych wad.
EnglishI hate to say it, but we only need to run through a few of the figures to see the absurdity of the situation.
Mówię to z niechętnie, jednak musimy przyjrzeć się danym, by zrozumieć absurdalność sytuacji.
EnglishIf you run current through them, you can run 1,000 times more current through one of these than through a piece of metal.
Może przez nie przepływać 1 000 razy więcej prądu niż przez inne metale.
EnglishSo you'd take the clothes out of here, put them in here, and then you'd run the clothes through this electric ringer.
Stąd wyciągało się ubrania, tutaj się je wkładało i przepuszczało przez elektryczną wyrzymaczkę.
EnglishAnd I'd like to run through a few of these today.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się kilku z nich.
EnglishAnd let me just run through a few slides.
EnglishI shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
Zdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.
EnglishLet me just run through the facts.
EnglishSo let's just run through these guys.
EnglishI am going to run through the principles.
EnglishThe national borders still represent scars from the past which sometimes run straight through communities and new development areas.
Granice krajowe stanowią nadal blizny z przeszłości, które czasem dzielą bezpośrednio społeczności i tereny nowych inwestycji.