"ruin" po polsku

EN

"ruin" - polskie tłumaczenie

volume_up
ruin {rzecz.}
PL

"ruina" - angielskie tłumaczenie

EN ruin
volume_up
{rzeczownik}

My political group has been calling for months for the adoption of urgent measures to try to save thousands of farmers threatened with ruin.
Moja grupa polityczna od miesięcy wzywała do przyjęcia pilnych środków dla uratowania tysięcy rolników zagrożonych ruiną.
But today the Hejaz Railway lies in tatters, ruins.
Ale dziś linia kolejowa Hejaz jest w ruinie.
Teraz żyjemy w ruinie.

Przykłady użycia - "ruin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
Albo przekształcimy nasz świat w kwitnący ogród, albo doprowadzimy go do upadku.
EnglishA third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
Trzecia część sieci popada w ruinę, bo nie ma pieniędzy na jej utrzymanie.
EnglishIf we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Gdybyśmy przenieśli ten tok rozumowania na inne sfery, Europa zmierzałaby do ruiny.
EnglishThe country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
Kraj został zrujnowany, jego dziedzictwo zagrabione, a społeczeństwo głęboko podzielone.
EnglishThou hast broken down all his hedges; Thou hast brought his strongholds to ruin.
Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego.
EnglishPlay tennis too hard, on your knees, ruin your cartilage, the cartilage never comes back.
Graj zbyt długo w tenisa, a chrząstki w twoich stawach zostaną bezpowrotnie uszkodzone.
EnglishThis is spurious and misleading, and it will ruin our whole common future.
To nieuzasadnione i mylące, i pogrzebie to naszą wspólną przyszłość.
EnglishSince then his ill-considered actions have reduced his country's economy to total ruin.
Od tego czasu jego chybione działania doprowadziły gospodarkę jego kraju do całkowitej ruiny.
EnglishAs through a wide breach they come: In the midst of the ruin they roll themselves [upon me].
Jako przerwą szeroką napadają na mię, i na spustoszenie moje walą się.
EnglishThe curtain rose and revealed a skeleton-like ruin of a tower block.
Kurtyna unosiła się w górę i otwierał się widok na potężną, szkieletopodobną ruinę wieżowca.
EnglishIn view of the crisis, the measures which have been proposed could lead to the ruin of many economies.
W obliczu kryzysu proponowane działania mogą doprowadzić do ruiny wiele gospodarek.
English"These talking machines are going to ruin artistic development of music in this country.
"Te Gadające Maszyny zniszczą rozwój muzyki w naszym kraju.
EnglishI'm never gonna see her again, and there's no way to ruin it.
Nigdy już jej nie zobaczę, więc nie będzie okazji żeby to zepsuć.
EnglishThis has brought ruin to a whole generation of teachers, who have been paying into the fund for 40 years.
Zrujnowało to całe pokolenie nauczycieli, którzy wpłacali składki na fundusz przez 40 lat.
EnglishThere must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
Musi być plan B, a może zamierzacie pozwolić temu wszystkiemu toczyć się własnym torem, aż spadnie w przepaść?
EnglishMany European dairy producers are therefore now facing ruin.
W związku z tym wielu europejskich producentów produktów mleczarskich stoi obecnie w obliczu upadku.
EnglishEvery time I have a moment, here comes Mutt and Jeff to ruin it.
Ciągle nachodzi mnie Mutt i Jeff, żeby wszystko zepsuć.
EnglishThe righteous man considereth the house of the wicked, [How] the wicked are overthrown to [their] ruin.
Bóg daje przestrogę sprawiedliwemu na domie niezbożnika, który podwraca niezbożnych dla złości ich.
EnglishReturn ye, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.
Nawróćcież się, a odwróćcie się od wszystkich występków waszych, aby wam nieprawość nie była na obrażenie.
EnglishI am very deeply concerned because I fear that a very fine social group will go to rack and ruin.
Jestem bardzo głęboko zaniepokojony, ponieważ obawiam się, że bardzo zacna grupa społeczna popadnie w niebyt.